V souvislosti s vydaným doporučením MŠMT pro provoz škol jsme upravili od 1. 9. 2020 provoz školy. Veškeré informace vydané MŠMT najdete zde. Jde především o následující změny:

Do školy mají zákaz vstupu všechny osoby s příznaky respiračních onemocnění. U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Toto potvrzení je nutno odevzdat ve škole. Žáci budou mít vyučování po většinu dne ve svých kmenových učebnách, minimalizovali jsme stěhování žáků do jiných tříd. Během svého pobytu musejí dodržovat hygienická opatření. Rodiče či jiné osoby, které vyzvedávají své děti, se pohybují pouze ve vestibulu nebo v šatnách. Vše bude detailně popsáno v dodatku ke školním řádu – návrh zde

Je upraven provoz Školní družiny – zejména vyzvedávání dětí. Čipy pro volný příchod rodičů nebudou fungovat – více najdete v příloze zde.

Je upravena organizace odchodů žáků na obědy do školní jídelny. Může tedy dojít k tomu, že žáci půjdou na obědy např. 10 minut po skončení vyučování. Přesné informace se žáci dozví 1. září od třídních učitelů. Přihlašování a odhlašování obědů provádějte přímo u vedoucí ŠJ – telefonicky nebo emailem –kontakt zde. Od 1. 10 bude přihlašování probíhat přes portál strava.cz

Pro případ zavedení distanční výuky budou veškeré informace zveřejněné na webových stránkách školy a v informačním systému školy.

Aktuální nabídka kroužků bude zveřejňována zde – kroužky 2020_2021. Škola bude primárně nabízet kroužky žákům z jednoho ročníku.

Aktualizovali jsme také rozvrh tříd. Podrobné informace najdete v informačním systému. Rodičům nových žáků byly zaslány na jejich emaily přihlašovací údaje.

Od 1. 9. 2020 je z důvodu plánované rekonstrukce uzavřena tělocvična. Předpokládaný termín ukončení je 1.12. 2020. Výuka tělesné výchovy bude probíhat ve sportovním areálu.

O veškerých dalších změnách v provozu školy Vás budeme informovat přes IS Edookit.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

PCR testy
Registrace – PCR test
Letní tábory
Distanční výuka
Erasmus +
IS pro rodiče a žáky
Office365
Objednávky ŠJ
Schránka důvěry
Návštěvnost stránek
Visits today: _