Archiv pro měsíc: Srpen 2020

POZOR ZMĚNA!!!

Vzhledem k očekávanému škaredému počasí zítra ráno proběhne slavnostní zahájení v upravené podobě. Sraz žáků zůstává ve stejném čase na asfaltové ploše, následně jdou do tříd. Přivítání žáků prvních tříd proběhne v tělocvičně. Obědy se budou vydávat od 9:30 hodin. Časy ukončení jsou také stejné. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče a žáci, školní rok bude zahájen 1. září – podrobnosti k organizaci najdete na plakátu níže. V tento den bude pro přihlášené žáky otevřena od 9:30 do 15:30 hodin družina, obědy pro přihlášené žáky budou vydávány od 10:00 hodin.

V případě špatného počasí budou mít žáci I. stupně sraz v 8:00 na asfaltové ploše a následně půjdou do tříd, přivítání I. tříd proběhne v tělocvičně školy. Žáci II. stupně budou mít sraz v 8:45 hodin a následně půjdou do tříd.

V souvislosti s vydaným doporučením MŠMT pro provoz škol jsme upravili od 1. 9. 2020 provoz školy. Veškeré informace vydané MŠMT najdete zde. Jde především o následující změny:

Do školy mají zákaz vstupu všechny osoby s příznaky respiračních onemocnění. U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Toto potvrzení je nutno odevzdat ve škole. Žáci budou mít vyučování po většinu dne ve svých kmenových učebnách, minimalizovali jsme stěhování žáků do jiných tříd. Během svého pobytu musejí dodržovat hygienická opatření. Rodiče či jiné osoby, které vyzvedávají své děti, se pohybují pouze ve vestibulu nebo v šatnách. Vše bude detailně popsáno v dodatku ke školním řádu – návrh zde

Je upraven provoz Školní družiny – zejména vyzvedávání dětí. Čipy pro volný příchod rodičů nebudou fungovat – více najdete v příloze zde.

Je upravena organizace odchodů žáků na obědy do školní jídelny. Může tedy dojít k tomu, že žáci půjdou na obědy např. 10 minut po skončení vyučování. Přesné informace se žáci dozví 1. září od třídních učitelů. Přihlašování a odhlašování obědů provádějte přímo u vedoucí ŠJ – telefonicky nebo emailem –kontakt zde. Od 1. 10 bude přihlašování probíhat přes portál strava.cz

Pro případ zavedení distanční výuky budou veškeré informace zveřejněné na webových stránkách školy a v informačním systému školy.

Aktuální nabídka kroužků bude zveřejňována zde – kroužky 2020_2021. Škola bude primárně nabízet kroužky žákům z jednoho ročníku.

Aktualizovali jsme také rozvrh tříd. Podrobné informace najdete v informačním systému. Rodičům nových žáků byly zaslány na jejich emaily přihlašovací údaje.

Od 1. 9. 2020 je z důvodu plánované rekonstrukce uzavřena tělocvična. Předpokládaný termín ukončení je 1.12. 2020. Výuka tělesné výchovy bude probíhat ve sportovním areálu.

O veškerých dalších změnách v provozu školy Vás budeme informovat přes IS Edookit.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

1.9. Slavnostní zahájení školního roku – 8:00 hod – I. stupeň, 8:45 – II. stupeň – areál ZŠ (po zahájení jdou žáci domů, žáci prvních tříd jdou na ZUŠ, ŠD bude v provozu od 9:00 hod. do 15:30 hod.)

3. 9. 16:00 hod. – Třídní schůzky žáků prvních tříd

4. 9. – IX.B, VII. C – Turistický výlet po okolí Dolan

9. 9. – VI. A – Turistický výlet po okolí Dolan

9. 9. – Třídní schůzky – 16:00 – (II a III. třídy), 16:30 (IV. a V. třídy)

10. 9. – 1. lekce plavání pro 3. třídy – CZ Bohuňovice

10. 9. – Třídní schůzky – 16:00 (VI. a VII. třídy), 16:30 (VIII. a IX. třídy)

10. 9. – Jednání školské rady – 17:00 – učebna Zeměpisu

11. 9. – Příběhy pana TYDýta – první třídy

11. 9. – Turistický výlet po okolí Dolan – VII. C, VIII. A

14. 9. – Příběhy pana Tydýta – II. třídy, Dopravní výchova – V. třídy

15. 9. – Turistický výlet po okolí Dolan – IV. třídy

18. 9. – Arcidiecézní muzeum a palác v Olomouci – exkurze – VI. A a VI. C

21. – 24. 9. – Adaptační pobyty VI. tříd – Pohořany – turistická základna – vždy dva dny bez přespání

24. 9. – Seznamovací akce III. tříd – Turistická základna Pohořany

28. 9. – Den české státnosti

30. 9. – IX. třídy – Program v Arcibiskupském paláci

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _