Již několik týdnů probíhá výuka žáků v rámci školních skupin na I. stupni a od 8. června také výuka žáků na II. stupni. Přinášíme Vám několik zajímavých postřehů z výuky, kterou pro žáky pedagogové připravili.

Dramatizace učiva Jan Hus – Děti ze 4.A vytvořily dvě party, naučily se texty a zahrály si o Janu Husovi , který pobýval v Kostnici a pak byl upálen.

Z hodiny Hejného matematiky ve skupině III. tříd, kde jsme se věnovali prostředí Náhodná procházka. Děti si nejdříve ve skupinkách vyrobily vlastní šachovnici a poté se s pomocí plyšáků a mincí seznamovaly s tématem pravděpodobnost.

Tvořivé činnosti ve skupině II. B – vyráběli jsme sádrové želvičky, které si následně děti namalovaly, pak zvířecí záložky do knížek, vyráběli jsme také z krabiček od sirek a zvířátka z vlnité lepenky…

V VI. A třídě se zaměřili pozornost na na téma členovci a žáci měli možnost se pod mikroskopem podívat na žihadlo vosy, nohu z vosy, nohu z pavouka a kusadla z pavouka.

ŠKOLA NA-DÁLKU
Vysvědčení pro rodiče
IS pro rodiče a žáky
Schránka důvěry
Návštěvnost stránek
Visits today: _