Vážení rodiče, zveřejňujeme seznam dětí přijatých do Mateřské školy Dolany a Mateřské školy Dolany – Véska pro školní rok 2020/2021. Své dítě zde najdete pod registračním číslem, které jste obdrželi emailem. Schůzky s rodiči přijatých dětí proběhnou na konci měsíce června, o termínu Vás budeme informovat emailem. Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí o nepřijetí s odůvodněním zasláno doporučeně poštou nebo si jej mohou vyzvednout v ředitelně školy. Celkem k zápisu přišlo 44 dětí, z toho přijatých k předškolnímu vzdělávání do MŠ Dolany je 20 a MŠ Dolany – Véska je 13. S případnými dotazy se obracejte na ředitele školy (tel: 607 592 284). 

Seznam přijatých

 

ŠKOLA NA-DÁLKU
Vysvědčení pro rodiče
IS pro rodiče a žáky
Schránka důvěry
Návštěvnost stránek
Visits today: _