Vážení rodiče budoucích žáků prvních tříd, v příštím školním roce budou otevřeny dvě první třídy. Třídní učitelkou I. A třídy bude paní Mgr. J. Stenchláková (celkem 22 dětí, 11 chlapců a 11 dívek), třídní učitelkou I. B třídy bude paní Mgr. M. Tylšarová (celkem 23 dětí, 12 dívek a 11 chlapců). Své dítě najdete uvedené pod registračním číslem, které jste obdrželi při zápisu. Jmenné seznamy budou k nahlédnutí v mateřských školách nebo v ředitelně školy. Veškeré další podrobnosti ohledně organizace výuky v první třídě se dozvíte na společné schůzce 16. června ve školní jídelně.

I. A – 16. června 2020 od 16:00 hodin

I. B – 16. června 2020 od 16:45 hodin

Rozdělení žáků do I. tříd

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

ŠKOLA NA-DÁLKU
Vysvědčení pro rodiče
IS pro rodiče a žáky
Schránka důvěry
Návštěvnost stránek
Visits today: _