Vážení rodiče, oznamuji Vám tímto, že od 25. května budou opět v provozu Mateřská škola Dolany a Mateřská škola Véska. Prozatím půjde o omezený provoz za dodržení přísných hygienických podmínek dle vydaných doporučení MŠMT a KHS Olomouc. Je upravena i provozní doba obou MŠ a to od 7:00 do 16:00 a další organizační záležitosti. Projděte si proto prosím podrobně upravená pravidla pro provoz – viz. příloha – Provozní a hygienická opatření MŠ. Pokud máte zájem, aby Vaše děti opět do mateřské školy docházely, je nutné vyplnit oznámení o docházce a následně před nástupem čestné prohlášení. Vyplněná oznámení (stačí scan nebo kopie) zasílejte na email vedoucím učitelkám a to nejpozději do 17. května.(MŠ Doalny – j.subova@zsdolany.cz, MŠ Véska – m.podivinska@zsdolany.cz). Originály odevzdáte první den docházky. Na pozdější podání nebude brán zřetel. Žádáme prosím rodiče, aby důkladně zvážili účast svých dětí. Omezený provoz je určen především rodinám, které nemají jinou možnost, jak zajistit dohled nad svými dětmi. Veškeré další podrobnosti najdete níže v přílohách.

Oznámení o docházce do MŠ

Čestné prohlášení

Provozní a hygienická opatření v MŠ

Doporučení MŠMT Doporučení KHS Olomouc

ŠKOLA NA-DÁLKU
Zápis do MŠ
Přestup do VI. třídy
IS pro rodiče a žáky
Zápis do 1. tříd
Schránka důvěry
Návštěvnost stránek
Visits today: _