Archiv pro den: 6. 5. 2020

Spustu zajímavých výukových a vzdělávacích videí, pohádky, příběhy, logopedická cvičení, jak pro děti školou povinné, tak i pro předškoláky. To vše lze najít na webu České televize – ČT EDU. Stačí kliknout zde

Pro všechny žáky, kteří se chystají na přijímací zkoušky, připravil Cermat nové webovky – Přijímačky bez obav

Vážení rodiče, žáci, pro přehlednost zveřejňujeme rozpis úkolů na další období – tedy až do konce školního roku. Souběžně s úkoly budou probíhat i třídnické hodiny přes aplikaci Zoom, někteří učitelé nabídnou i online konzultace. Úkoly budou i nadále doprovázeny výukovým videem či dalšími zajímavými odkazy, které najdete vždy v zadání D.Ú.

Termíny úkolů – I. stupeň Termíny úkolů – VI. – VII. třída

Termíny úkolů – VIII. – IX. třída

Vážení rodiče, oznamuji Vám tímto, že od 25. května budou opět v provozu Mateřská škola Dolany a Mateřská škola Véska. Prozatím půjde o omezený provoz za dodržení přísných hygienických podmínek dle vydaných doporučení MŠMT a KHS Olomouc. Je upravena i provozní doba obou MŠ a to od 7:00 do 16:00 a další organizační záležitosti. Projděte si proto prosím podrobně upravená pravidla pro provoz – viz. příloha – Provozní a hygienická opatření MŠ. Pokud máte zájem, aby Vaše děti opět do mateřské školy docházely, je nutné vyplnit oznámení o docházce a následně před nástupem čestné prohlášení. Vyplněná oznámení (stačí scan nebo kopie) zasílejte na email vedoucím učitelkám a to nejpozději do 17. května.(MŠ Doalny – j.subova@zsdolany.cz, MŠ Véska – m.podivinska@zsdolany.cz). Originály odevzdáte první den docházky. Na pozdější podání nebude brán zřetel. Žádáme prosím rodiče, aby důkladně zvážili účast svých dětí. Omezený provoz je určen především rodinám, které nemají jinou možnost, jak zajistit dohled nad svými dětmi. Veškeré další podrobnosti najdete níže v přílohách.

Oznámení o docházce do MŠ

Čestné prohlášení

Provozní a hygienická opatření v MŠ

Doporučení MŠMT Doporučení KHS Olomouc

ŠKOLA NA-DÁLKU

Zápis do MŠ

Přestup do VI. třídy

IS pro rodiče a žáky

Zápis do 1. tříd

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _