Vážení rodiče, zveřejňujeme výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021. Celkem se zápisu zúčastnilo 60 dětí, z toho bylo do první třídy přijato celkem 44 dětí, u 11 dětí je v řešení odklad školní docházky, 5 dětí přijato nebylo. Seznam přijatých dětí je zveřejněn pod registračními čísly, která Vám byla zaslána e-mailem, oznámení o nepřijetí budou rozeslána doporučeně poštou, odklady budeme řešit individuálně. Schůzka s rodiči přijatých žáků proběhne v měsíci červnu, přesný termín bude upřesněn spolu se zveřejněním rozdělení dětí do tříd 20. května 2020 zde na webových stránkách školy.

Výsledky zápisu do 1. tříd

ŠKOLA NA-DÁLKU
Zápis do MŠ
Přestup do VI. třídy
IS pro rodiče a žáky
Zápis do 1. tříd
Schránka důvěry
Návštěvnost stránek
Visits today: _