Archiv pro den: 5. 5. 2020

Vážení rodiče, zveřejňujeme výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021. Celkem se zápisu zúčastnilo 60 dětí, z toho bylo do první třídy přijato celkem 44 dětí, u 11 dětí je v řešení odklad školní docházky, 5 dětí přijato nebylo. Seznam přijatých dětí je zveřejněn pod registračními čísly, která Vám byla zaslána e-mailem, oznámení o nepřijetí budou rozeslána doporučeně poštou, odklady budeme řešit individuálně. Schůzka s rodiči přijatých žáků proběhne v měsíci červnu, přesný termín bude upřesněn spolu se zveřejněním rozdělení dětí do tříd 20. května 2020 zde na webových stránkách školy.

Výsledky zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče, v přílohách níže najdete aktuální informace ke konání přijímacích zkoušek na střední školy. Zásadní změny jsou následující:

1. Jednotná přijímací zkouška koná pouze v jednom řádném termínu.
Zkoušku budete konat na škole, kterou jste uvedli na přihlášce v prvním pořadí (v případě, že jste na přihlášce na prvním místě uvedli školu, kde se jednotná přijímací zkouška nekoná, nebo pokud jste na prvním místě neuvedli žádnou školu, budete konat jednotnou přijímací zkoušku na škole uvedené ve druhém pořadí).

2. Pozvánku k přijímací zkoušce (jednotné i školní) obdržíte od
ředitele školy nejpozději 5 pracovních dnů před konáním
školní přijímací zkoušky v řádném termínu. Výsledek jednotné přijímací zkoušky bude předán všem školám, na které jste podali přihlášku.

Průvodce konáním PZ pro IX. a VII. ročníky

Průvodce konáním PZ pro V. ročníky

ŠKOLA NA-DÁLKU

Zápis do MŠ

Přestup do VI. třídy

IS pro rodiče a žáky

Zápis do 1. tříd

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _