Archiv pro den: 4. 5. 2020

Vážení rodiče, v návaznosti na přijatá opatření vládou ČR se na Vás obracíme ohledně zájmu o účast Vašich dětí na vzdělávání formou tzv. školních skupin – žáci I. stupně a žáci IX. tříd. Účast žáků je dobrovolná, aktivity které budou probíhat jsou totožné s učením na dálku. To bude i nadále pokračovat včetně třídnických hodin apod. Školní skupiny budou fungovat pro žáky IX. tříd jako příprava na přijímací zkoušky od 11. května v době od 8:00 do 12:00 hodin a pro žáky I. stupně jako náhrada za učení na dálku od 25. května 2020 a to od 7:30 do 16:00 hodin. Součástí bude i zajištění školního stravování. Rozdělení žáků, přidělení vyučujících a umístění skupin bude upřesněno dle zájmu. Prosím ty z Vás, kteří máte o docházku svých dětí zájem, abyste vyplnili přihlášku a zaslali scan přes edookit vedení školy nebo na e-mail: skola@zsdolany.cz a to nejpozději do 7. května (rodiče žáků IX. tříd) a 18. května 2020 (rodiče žáků I. stupně). Na pozdější žádosti již nebude brán ohled. Originál přihlášky a vyplněné čestné prohlášení donesou žáci následně sebou do školy. Bez nich nebudou do budovy školy vpuštěni. Veškeré organizační a hygienické podmínky účasti žáků najdete v přílohách níže. Prosím o důkladné prostudování, zejména pak části ohledně rizikových skupin a čestného prohlášení. Docházku pro své děti dobře zvažte a to zejména s ohledem na své domácí podmínky. Pokud bude zájemců více než je v možnostech školy přijmout, pro zajištění vyhovujících hygienických podmínek, mohou být uplatněna kritéria výběru. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na vedení školy nebo své třídní učitele.

Organizační a hygienická opatření školy

Podmínky provozu stanovené MŠMT

Čestné prohlášení

Přihláška pro IX. třídy

Přihláška pro I. stupeň

ŠKOLA NA-DÁLKU

Zápis do MŠ

Přestup do VI. třídy

IS pro rodiče a žáky

Zápis do 1. tříd

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _