Archiv pro měsíc: Květen 2020

Vážení rodiče budoucích žáků prvních tříd, v příštím školním roce budou otevřeny dvě první třídy. Třídní učitelkou I. A třídy bude paní Mgr. J. Stenchláková (celkem 22 dětí, 11 chlapců a 11 dívek), třídní učitelkou I. B třídy bude paní Mgr. M. Tylšarová (celkem 23 dětí, 12 dívek a 11 chlapců). Své dítě najdete uvedené pod registračním číslem, které jste obdrželi při zápisu. Jmenné seznamy budou k nahlédnutí v mateřských školách nebo v ředitelně školy. Veškeré další podrobnosti ohledně organizace výuky v první třídě se dozvíte na společné schůzce 16. června ve školní jídelně.

I. A – 16. června 2020 od 16:00 hodin

I. B – 16. června 2020 od 16:45 hodin

Rozdělení žáků do I. tříd

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Na základě rozhodnutí vlády ČR a doporučení z MŠMT otevřeme od 8. června školní skupiny pro žáky II. stupně. Abychom dodrželi všechna doporučení a pravidla, budou nahlášení žáci docházet vždy po ročnících v jednotlivých dnech. Žáci budou rozděleni dle svých tříd, výuka bude probíhat v dopoledních hodinách, bez možnosti obědů. Více informací najdete ve zprávě v informačním systému Edookit. Přihlášky tentokráte vyplňovat nemusíte, zašlete ale do úterý zprávu svému třídnímu učiteli, že máte zájem o docházku svých dětí.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, zveřejňujeme seznam dětí přijatých do Mateřské školy Dolany a Mateřské školy Dolany – Véska pro školní rok 2020/2021. Své dítě zde najdete pod registračním číslem, které jste obdrželi emailem. Schůzky s rodiči přijatých dětí proběhnou na konci měsíce června, o termínu Vás budeme informovat emailem. Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí o nepřijetí s odůvodněním zasláno doporučeně poštou nebo si jej mohou vyzvednout v ředitelně školy. Celkem k zápisu přišlo 44 dětí, z toho přijatých k předškolnímu vzdělávání do MŠ Dolany je 20 a MŠ Dolany – Véska je 13. S případnými dotazy se obracejte na ředitele školy (tel: 607 592 284). 

Seznam přijatých

 

Vážení rodiče, dnes v pondělí 25. května ve škole přivítáme po dvouměsíční pauze žáky prvního stupně, kteří se přihlásili k dobrovolné výuce formou školních skupin. Souběžně s nimi probíhá i příprava přihlášených žáků na přijímací zkoušky a to až do 4. června 2020. V tomto týdnu máte rovněž možnost po předchozí domluvě navštívit pedagogy naší školy a konzultovat s nimi organizační záležitosti či otázky hodnocení. První stupeň – středa, druhý stupeň – čtvrtek. Během pobytu ve škole platí následující pravidla – Po vstupu si prosím vydezinfikujte ruce, na chodbách a ve společných prostorách je možno se pohybovat pouze s ochranou úst a nosu. Během pobytu ve škole dodržujte prosím bezpečné odstupy. Pro vyzvedávání dětí využívejte boční vchod do školní družiny, v ostatních případech hlavní vchod. Z organizačních důvodů zůstává uzavřena asfaltová plocha u školy – slouží k nástupu žáků a k pobytu venku v průběhu dne. Obědy máte nahlášené dle přihlášek, pro další přihlášky a odhlášky prosím kontaktujte paní vedoucí ŠJ.

Zjednodušený přehled výuky I. stupně

Vážení rodiče, žáci, chtěl bych tímto poděkovat panu Káňovi, který daroval naší škole pro učitele ochranné štíty – celkem 40 kusů. Pedagogové je tak mohou využívat při výuce ve třídách. Moc si Vážím jeho ochoty a pomoci. Děkujeme !!!

Mgr. P. Pirliomov

Vážení rodiče, od 19. května máte v informačním systému zveřejněn průběžný prospěch svých dětí a to k 16. květnu. Zároveň Vám nabízíme možnost prodloužených konzultačních hodin a to v následujících termínech:

27. května – I. stupeň (14:30 – 17:30) – v hlavní budově

28. května – II. stupeň (14:30 – 17:30) – v hlavní budově

Před návštěvou je třeba se domluvit na čase s vyučujícím a během pobytu ve škole dodržovat hygienická opatření – dezinfekce rukou, dodržování dvoumetrových odstupů a ochrana nosu a úst rouškou.

ŠKOLA NA-DÁLKU

Vysvědčení pro rodiče

IS pro rodiče a žáky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _