Archiv pro měsíc: Duben 2020

Centrum pro talentovou mládež nabízí zajímavé online aktivity pro žáky základních škol – tzv. objevitelské ne(soboty). Jde o online setkání lektora a skupiny přihlášených dětí. Na každý týden je připraven přehled lekcí, ke kterým se můžou žáci zapsat. Nemusíte se lekcí účastnit celý týden, ale u témat, kde to bude naopak žádoucí, vás na návaznost upozorníme. Vše se odehrává přes aplikaci Zoom. Více informací najdete zde: CTM – Ne(soboty)

Milí žáci a rodiče, od tohoto týdne budou učitelé využívat k realizaci třídnických hodin či dalšímu kontaktu aplikaci Zoom. Kde najít návod, jak aplikaci používat? Stačí kliknout zde: návody na použití Zoom

Vážení rodiče, rád bych Vás informoval o aktuálním dění ve škole: 
1) Počítáme s otevřením základní školy pro žáky I. stupně od 25. května, otevřením MŠ také od tohoto data. Vzdělávání bude probíhat ve skupinkách po 15 žácích. K docházce se budete muset přihlásit. Nyní stále čekáme na oficiální informace z MŠMT a MZ ohledně podmínek, k dispozici máme pouze doporučení KHS Olomouc.  Jakmile k nám dojdou (bylo slíbeno na přelomu dubna a května) hned Vás oslovíme a napíšeme Vám podrobnosti ohledně organizace výuky. Pokud jde o problém OČR, zatím je známo pouze to, že otevřením škol rozhodně zaniká nárok těm rodičům, jejichž děti do ZŠ nebo MŠ nastoupí. U ostatních ještě nejsou jednoznačné pokyny ohledně nároku na OČR  – to, že vždy zaniká není dle vyjádření ministryně Maláčové jasné, doufejme že brzy MPSV tuto záležitost upřesní. 

2) Děkuji všem rodičům a žákům za vyplnění dotazníkového šetření ohledně výuky na dálku. Výsledky zasílám k nahlédnutí v příloze. Velice si vašich názorů vážíme a tam, kde je to možné se budeme snažit většinového návrhy včlenit do našich postupů. S pedagogy probereme na poradě během příštího týdne. Většinově se objevovala potřeba více do výuky na dálku začlenit videa či online setkání – měly by probíhat od tohoto týdne třídnické hodiny prostřednictvím aplikace ZOOM, výuková videa se také postupně zaváděna. Vnímáme i nedostatky aplikace Edookit, měnit však systém teď by přineslo nám všem spoustu komplikací. Do budoucna (pokud by se situace měla někdy opakovat) nejspíše využijeme MS teams.    

3) V tomto školním roce končí volební období Školské rady. Volby tří zástupců za rodiče proběhnou na konci měsíce května. Pokud by měl někdo z Vás zájem se o tuto pozici ve volbách ucházet, dejte mi prosím vědět a to nejpozději do 15. května 2020. Více informací o činnosti školské rady najdete zde – https://www.zsdolany.cz/skolska-rada-2017-2020/Poslední jednání současné školské rady proběhne během měsíce května (odložené setkání z konce března). 

4) Během příštího týdne zveřejníme upravená pravidla pro hodnocení pro II. pololetí školního roku – žáci budou na základě změny vyhlášky a doporučení MŠMT známkování pravděpodobně takto: 1) hodnocení do 11. března za II. pololetí; 2) podpůrně – domácí práce s přihlédnutím k individuálním možnostem, práce v rámci školních skupin, práce v I. pololetí.   

Závěrem bych Vám všem chtěl poděkovat za spolupráci a popřát příjemné a klidné první májové dny. 

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, nejpozději od 25. května bude opět otevřena mateřská škola v Dolanech a Vésce, avšak v omezeném rozsahu. Co to bude znamenat? Provoz bude časově omezen ( z důvodu, že dítě může navštěvovat pouze svojí třídu a nemělo by se dostat do kontaktu s dětmi z jiné třídy), ve třídách bude moc být maximálně 15 – 18 dětí, v MŠ Véska bude specifikován pobyt po obědě a přesné počty. Bude zaveden ranní filtr při příchodu do MŠ: Dítěti bude ráno změřena teplota bezdotykovým teploměrem. Dítě nesmí být nachlazené a jinak nemocné (kašel, rýma, teplota). V případě, že se během dne u dítěte objeví známky onemocnění, bude dítě odděleno od kolektivu. Dále budou platit v mateřské škole hygienická doporučení dle opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje (KHS OL) a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které by mělo být k dispozici během příštího týdne.

V těchto dnech Vás kontaktují paní učitelky ohledně předběžného zájmu. Během týdne od 4. – 8. května pak budou veškeré informace upřesněny a budete moci své děti k docházce přihlásit.

Prozatím platí, že omezený provoz bude i o letních prázdninách, o podrobnostech Vás budeme informovat v první polovině měsíce května.

Děkujeme za spolupráci a vstřícnost.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, úplatu (školné) za předškolní vzdělávání za měsíce duben, květen platit nemusíte. Úplata za měsíc březen Vám bude poměrově snížena na 80 Kč. Peníze, které jste navíc zaplatili, Vám budeme vracet po ukončení uzavření mateřských škol a jejich uvedení do provozu. Takže fyzicky nyní vůbec neplatíte a převod částky na účet v měsíci dubnu a květnu nemusíte hradit. Děkujeme za pochopení.

Během velikonočních svátků, které žáci naší školy prožili se svými rodinami a nemohli se vidět, se mohli se svými kamarády podělit o to, jak svátky prožívají. Vznikla tak celá řada pěkných fotografií, z kterých jsme vytvořili koláže jednotlivých tříd. Jako připomenutí těchto svátků, je proto nyní dáváme k zhlédnutí. Děkujeme všem žákům, kteří se zapojili a sdíleli tak se svými kamarády velikonoční tradice a zvyky.

III. B (fotky)

Žáci na II. stupni pak měli za úkol zachytit, jak aktuálně tráví dny, čím příjemným se ve svém volném čase zabývají a podělí se o tyto hezké momenty s námi. Z každé třídy se sešlo několik fotografií. Děkujeme všem žákům, kteří na tuto dobrovolnou výzvu reagovali a zaslali svůj příspěvek třídnímu učiteli. I zaslání fotografie může být dobrý způsob, jak si být v této době o kousek blíž. Výsledek můžete sami vidět ve fotogalerii. Přejeme všem pěkné jaro!

8. A 8. B 9. B 9. C

Některé další pěkné práce a výrobky žáků, které sdíleli s vyučujícími Výtvarné výchovy nebo Výchovy k zdraví najdete zde

ŠKOLA NA-DÁLKU

Zápis do MŠ

Přestup do VI. třídy

IS pro rodiče a žáky

Zápis do 1. tříd

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _