Archiv pro měsíc: Leden 2020

Žáci IX.B a  IX.C navštívili zajímavou cestovatelskou besedu s fotografem, publicistou, spisovatelem a v neposlední řadě i cestovatelem Jiřím Kalátem. Beseda proběhla ve šternberském kulturním domě dne 27.1. 2020. Nadšený cestovatel vyprávěl své dojmy z pobytu v Černobylu, který procestoval se svým synovcem, tedy rovněž žákem ZŠ, čímž upoutal pozornost všech přítomných žáků. Beseda obsahovala fakta týkající se přímo černobylské havárie i osobní prožitky a dojmy ze současnosti. Vyprávění bylo velmi živé a zaujalo všechny přítomné.

Ve dnech 18. 01. – 24. 01. 2020 se žáci 7. A, 7. B a 7. C zúčastnili lyžařského výcvikového zájezdu. Ubytováni bylo již tradičně v PENZIONU KOUTY NAD DESNOU v pěkných pokojích a s dobrým zázemím. Celý týden jsme se věnovali zdokonalování v lyžování v největším areálu na Moravě. Ti, kteří nikdy na lyžích nestáli, se velice rychle lyžovat naučili. Počasí nám přálo, celý týden jsme lyžovali a splnili tak všechny stanovené cíle. Večerní program vyplňovaly přednášky a zábavné večery. Nechyběl ani zpěv s kytarou. Proběhla i tradiční volba o MISS a MISSÁKA KURZU, která je tradicí naší školy již od roku 1991. Vítězi se stali Anna Laura Spurná a Adam Zeiska. Ve čtvrtek proběhl závod ve slalomu, který zvládly všichni žáci. Vítězi se stali Bára Labancová a Jan Dvořák.
Velkou zásluhu na úspěšném průběhu celého týdne měly hlavně děti a obrovský kus práce odvedli instruktoři lyžování – p. E. Brejchová, p. S. Endlicherová, p. Gazdík M., p. Kubáček M. a o zdraví dětí se staral MUDr. P. Gloza. Všem patří velké poděkování. Mgr. M. Gazdík – vedoucí kurzu

všechny fotografie najdete zde

V úterý 22. ledna žáci V. A navštívili Vlastivědní muzeum v Olomouci, kde se zúčastnili edukačního lektorovaného programu Ekologická kuchařka. Vydali se na cestu do minulosti, seznámili se z horotvorným cyklem na Zemi a výsledným vznikem nerostů a hornin. Zahráli si na geology, zkoumali vlastnosti vybraných hornin a nerostů, pod mikroskopem pozorovali vzorek diamantu. Celý program se žákům velmi líbil hlavně pro svou poučnou a zábavnou formu. Mgr. I. Sitková

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejíž součástí je Školní družina Dolany, oznamuje, že z důvodu malého zájmu rodičů o umístění dětí do ŠD bude v průběhu pololetních a jarních prázdnin od 31. ledna do 7. února 2020 přerušen provoz Školní družiny Dolany.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

14. ledna si děti z 1. A splnily další úkol z projektu Recyklohraní. Tentokrát jim s plněním pomáhali pan Dlouhý, Široký a Bystrozraký. S panem Dlouhým měřily vzdálenost k nejbližšímu červenému kontejneru. S panem Širokým zjišťovaly, jak velká je nádoba kontejneru. A pan Bystrozraký dětem poradil s pracovním listem. Měly totiž určit, co do červeného kontejneru patří a co se do něj hodit nesmí. Děti se při plnění úkolu dobře bavily, i když jim u toho byla trochu zima. Mgr. D. Krylová

Jako drobnou připomínku pobytu našich žáků v rámci projektu Erasmus + v italské Casertě v listopadu 2019 zveřejňujeme video od J. Dlabaju z VIII. A třídy.

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _