I v letošním roce pokračují žáci II. stupně pod vedením paní Mgr. E. Hejtmánkové v tvorbě školního časopisu. S koncem měsíce prosince tak přinášíme nové číslo, v kterém na Vás čeká spousta zajímavostí  ze života školy, články žáků o významných výročích, anglické kvízy, logické hlavolamy, pěkné výtvarné práce a mnoho dalšího. Prohlédnout časopis si můžete zde, žákům budou rozdány do tříd.

Školní časopis – I. díl