Archiv pro den: 10. 12. 2019

V pátek 7.12.2018 naše škola uspořádala pro žáky 9. ročníku a 8.A poznávací zájezd do adventní Vídně. Děti nastoupily do autobusu v Dolanech, kde měly velmi zkušeného průvodce, který krátil čas cesty zajímavým povídáním o Vídni, jejích památkách, historii Vídně a vánočních trhů. Počasí nám zpočátku nepřálo, byla veliká zima. Po příjezdu Vídně bylo vše jinak. U zámku Schonbrunn byl sníh a námraza, ale v centru Vídně nebylo po sněhu ani památky a teplota byla mnohem příjemnější. Celou dobu svítilo sluníčko. První zastávka po příjezdu do Vídně byla v Schonbrunnu. Zde žáci nahlédli do chodeb zámku, přilehlých zahrad a navštívili stánky na zámeckém nádvoří. Celou vánoční atmosféru podtrhla vánoční výzdoba, hudba a vánoční strom uprostřed nádvoří. Autobusem jsme se přesunuli do centra města. Zde začala naše poznávací cesta u jedné z největších památek Vídně – Dómu Svatého Štěpána. Vysvětlili jsme si výzdobu adventního věnce, symbolické barvy na adventním věnci a celou historii jeho vzniku. Ochutnali jsme také výborný punč. Některé děti si prohlédli Vídeň i z vyhlídkové věže dómu. Prošli jsme dál směrem k Hofburgu a cestou obdivovali krásnou vánoční výzdobu celé Vídně. Další zastávkou byla návštěva přírodovědného muzea. Děti viděly autentické ukázky z historických vykopávek na vlastní oči. Výstava některých prehistorických zvířat byla velmi povedená. Děti si tak udělaly konkrétní představu o již získaných vědomostech ze školních lavic. Večer po setmění jsme navštívili největší a také velmi oblíbený vánoční trh u Vídeňské radnice. Byla zde spousta stánků s občerstvením, hračkami a vánočními ozdobami. Přilehlý park byl vyzdoben i se stromy, které ve tmě nádherně zářily. Zde jsme měli rozchod a každý si koupil něco na památku k snědku nebo pití. Okolo 18:00 hodiny jsme se s Vídní pomalu loučili a vraceli se autobusem zpět do České republiky.
Děti si zájezd užily, celou dobu panovala velmi příjemná atmosféra, nakoupily drobné vánoční dárky, ochutnaly místní speciality a zpáteční cestu autobusem využily k veselému sdělování zážitků. Mgr. E. Hejtmánková

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejíž součástí je Školní jídelna, Školní družina, Mateřská škola Dolany a Mateřská škola Dolany – Véska oznamuje, že v průběhu vánočních prázdnin bude od 21. 12. 2019 do 5. 1. 2020 přerušen provoz výše uvedených zařízení. Všechny součásti budou opět v provozu od 6. ledna 2020.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Ve čtvrtek 5. prosince navštívil naši školu Mikuláš s anděly a čerty. Postupně se podíval do všech tříd na 1. stupni a do mateřských škol v Dolanech, Vésce a Tovéři. I když některé z dětí měly nejdříve strach, že je čert unese, nakonec se všichni radostí usmívaly a Mikuláš měl pro všechny děti nachystanou i malou sladkou odměnu. Ty mu na oplátku přednesly pěknou básničku nebo zazpívaly písničku.

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _