Ve středu 4. prosince navštívila naši školu trenérka Atletického klubu Šternberk Mgr. Alexandra Malá, která žákům 4. tříd připravila v tělocvičně zábavnou hodinu s využitím pomůcek z atletické sady. Děti si v rámci kruhového tréninku mohly vyzkoušet na sedmi stanovištích různé netradiční atletické disciplíny – překážkový běh, běh přes „žebřík“, skok z místa, skoky „vpravo-vlevo“, hod medicinbalem, hod na cíl a hod oštěpem.
Hodina měla dětem nejen představit nové pomůcky a metody v atletickém tréninku, ale i zpříjemnit předvánoční čas. Obojí se podařilo a děti si odnesly skvělé zážitky. Mgr. Irena Daduová