Archiv pro měsíc: Listopad 2019

V sobotu 30. listopadu proběhl dopoledne na naší škole Den otevřených dveří. Pro všechny návštěvníky byl připraven velmi zajímavý program, občerstvení a na závěr kulturní představení žáků naší školy. Všichni, kteří přišli, si tak mohli vyzkoušet vyrobit něco zajímavého v tvořivých dílnách, zahrát si zajímavé deskové a logické hry, shlédnout zábavné chemické pokusy nebo se stát na chvíli přírodovědným badatelem. Na závěr dopoledne pak svým tanečním vystoupením potěšily všechny přítomné žákyně z I. a II. stupně, žáci III. tříd předvedli své dovednosti v anglickém jazyce a školní kapela zahrála tři písničky. Všem návštěvníkům děkujeme za přízeň a budeme se těšit na viděnou opět na některé podobné akci. 

všechny fotografie najdete zde

Dne 29.11. se v ZŠ a MŠ Aloise Štěpánka uskuteční sbírka pro azylové domy Sokolská a Holečková. Pro žáky školy tu budeme o velké přestávce, dále bude pokračovat od 13:00 do 15:00. Přispět můžete:školními potřebami, hygienickými potřebami, nepoškozeným oblečením a nepoškozenými hračkami-ne plyšáky z hygienických důvodů. Za všechny rodiče a děti z azylových domů děkujeme.

Žáci VIII. A

V sobotu 23. listopadu proběhlo na Obecním úřadě v Dolanech, už podruhé v tomto školním roce, slavnostní vítání nových občánků. Je dlouholetou tradicí, že tuto akci obohatí svým vystoupením v krojích několik žaček naší školy. Tentokrát to byly : Eliška Dubravová, Adélka Jarošová, Viktorie a Anežka Doleželovy z 5. tříd, Agátka Štouračová a Kateřinka Stenchláková ze 2.třídy. Program složený z dětských básniček a hanáckých písní s doprovodem p. učitele Hinera ze ZUŠ se všem hostům velmi líbil. Děvčatům patří dík za ochotu věnovat svůj volný čas pěkné akci pro druhé. Mgr. J. Hausnerová

MATEMÁNIE 2019

V pátek 15.11.2019 se na Gymnáziu ve Šternberku konala již tradiční matematická soutěž žáků 8. a 9. tříd základních škol s názvem MATEMÁNIE. Jedná se o týmovou soutěž v řešení netradičních matematických úloh, při které je důležité nejen správně vyřešit předložené úlohy, ale také zvolit správnou strategii při jejich výběru. Naši žáci si podobně jako v minulých letech vedli velice dobře a podařilo se jim s velikým náskokem obsadit nádherné 1. místo. Matemánie se v letošním roce zúčastnil tým ve složení Jakub Marchovský, Jan Dlabaja, Štěpán Masařík a Jakub Křížan. Celému týmu blahopřejeme, a děkujeme za moc pěknou reprezentaci naší školy. Mgr. M. Medková. Výsledková listina

BRněnská LOgická Hra 2019

V měsíci říjnu a listopadu se naše škola opět po roce zapojila do letos jubilejního 10.ročníku Brněnské logické hry s názvem BRLOH. Jedná se o týmovou soutěž pořádanou Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, ve které čtyřčlenné týmy řeší během tří týdnů tři sady deseti logických úloh. Týmu ve složení Jakub Marchovský, Jan Dlabaja, Štěpán Masařík a Jakub Křižan se podařilo během tří semifinálových kol vyřešit 20 logických úloh, a postoupit tak do Malého finále. Celkově tento tým obsadil z 360 přihlášených týmů z ČR i Slovenska krásné 67. místo v kategorii základních škol. Gratulujeme!
Mgr. M. Medková

Od 16. listopadu do 23. listopadu se vybraní žáci naší školy spolu s učiteli zúčastnili třetího mezinárodního setkání, tentokráte v italské Casertě. První dva dny jsme strávili v Římě a čas jsme věnovali návštěvě významných památek. Během soboty a neděle jsme navštívili Vatikán, Koloseum, Forum Romanum, Pantheon a další turistické zajímavosti v Římě. V neděli večer jsme se pak vlakem přesunuli do našeho partnerského města. První den společného setkání jsme navštívili místní katedrálu a královskou hedvábnickou manufakturu San Leucia. Druhý den byl připraven program ve škole – přivítání partnerských škol a prezentace výstupů projektu – tentokráte na téma významné osobnosti jednotlivých zemí. Žáci rovněž řešili kvízy a hádanky na téma Leonardo da Vinci. Ve večerních hodinách jsme navštívili rodinou výrobnu mozzarelly poblíž Caserty, kde jsme měli možnost zhlédnout detailní postup výroby tohoto tradičního italského sýru. Ve středu jsme celý den strávili v Neapoli. Byla pro nás připravena exkurze po nejvýznamnějších neapolských památkách. Navštívili jsme Neapolský dóm nebo např. Cappella Sansevero se známým dílem Zahalený Kristus (Cristo Velato) od Giuseppa Sanmartina. Ve čtvrtek jsme zavítali do nedalekých Pomepejí, které leží poblíž sopky Vesus. Žáci a pedagogové si prošli tuto ojedinělou archeologickou památkuV odpoledních hodinách pak byl připraven program ve škole s názvem Leonardo da Vinci Day. Žáci italské školy nám kromě kulturního programu nabídli prezentace výstupů svých prací o tomto významném italském mysliteli a umělci. V pátek jsme navštívili barokní zámek v Casertě a přilehlý park, v odpoledních hodinách jsme pak zavítali do původního místa Caserty – Casertavecchia. Celé setkání probíhalo ve vřelé přátelské atmosféře a všichni zúčastnění se detailně seznámili s kulturou a místními tradicemi našich hostitelů. Veškeré informace o realizovaném projektu můžete najít zde: https://www.erasmus-dolany.cz/

všechny fotografie najdete zde

Vážení rodiče, 
i v tomto školním roce mají žáci možnost ošetření u zubního lékaře MUDr. J. Hlačíka. Dobrovolné preventivní prohlídky proběhnou v měsíci prosinci a květnu. Prosím proto rodiče, kteří mají zájem této služby pro své děti využít, aby v informačním systému zaklikli v anketě souhlas. V opačném případě není třeba odpovídat. Své souhlasy prosím vyplňte nejpozději do 23. listopadu 2019. 
Děkujeme za spolupráci. 
Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _