Třída 1. A se zapojila do projektu Recyklohraní a během minulého týdne splnila 1. úkol. Společně jsme se zamýšleli nad tříděním odpadu. Děti znají třídění papíru, plastu i skla, ale byly překvapené, kolik dalších věcí se může odevzdávat k recyklaci, např. kovy, textil, obuv a hračky, nápojové kartony, bioodpad či baterie a drobné elektrozařízení. Formou koláže jsme vytvořili časopis zaměřený na recyklaci a třídění odpadu. Děti práce velice zaujala a pracovaly s nadšením.

Mgr.D. Krylová

Registrace LO
IS pro rodiče a žáky
Objednávky ŠJ
Schránka důvěry
Office365
Návštěvnost stránek
Visits today: _