V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji pondělí 30. 9. 2019 z hygienických důvodů volným dnem pro žáky základní školy. V tento den bude probíhat v Dolanech odstávka studené vody a nelze tak zajistit potřebné hygienické podmínky pro výchovu a vzdělávání. Provoz Školní jídelny bude v omezeném provozu pouze pro mateřské školy. Pro přihlášené žáky 1. – 3. ročníku bude zajištěn pedagogický dohled ve školní družině a to od 7:30 do 11: 30 hodin.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Registrace LO
IS pro rodiče a žáky
Objednávky ŠJ
Schránka důvěry
Office365
Návštěvnost stránek
Visits today: _