Vážení rodiče, tímto bychom Vás chtěli pozvat na jednání SPRŠ, z.s. při ZŠ Dolany, které se uskuteční ve čtvrtek 19. září od 16:00 hodin ve školní jídelně. V rámci jednání budete seznámeni s čerpáním rozpočtu v minulém školním roce, bude projednána výše příspěvku na tento školní rok, proběhne prezentace členů žákovského parlamentu a budete seznámeni s plánem akcí na tento školní rok. Následně od 16:30 hodin proběhnou společné třídní schůzky v kmenových třídách Vašich dětí.