Vážení rodiče žáků III. tříd, stejně jako v minulých letech i letos budeme realizovat během školního roku preventivní program Druhý krok. DRUHÝ KROK je program zaměřený na sociálně-emocionální rozvoj dětí, podporuje rozvoj sebeuvědomování, sebeřízení, sociálního cítění, vztahových dovedností a zodpovědného jednání. Ve třídách jej povede školní psycholožka spolu s třídním učitelem. Více informací se dozvíte na třídních schůzkách a podrobné informace Vám zasíláme přes informační systém.