Archiv pro den: 10. 9. 2019

Vážení rodiče, tímto bychom Vás chtěli pozvat na jednání SPRŠ, z.s. při ZŠ Dolany, které se uskuteční ve čtvrtek 19. září od 16:00 hodin ve školní jídelně. V rámci jednání budete seznámeni s čerpáním rozpočtu v minulém školním roce, bude projednána výše příspěvku na tento školní rok, proběhne prezentace členů žákovského parlamentu a budete seznámeni s plánem akcí na tento školní rok. Následně od 16:30 hodin proběhnou společné třídní schůzky v kmenových třídách Vašich dětí.

Vážení rodiče žáků III. tříd, stejně jako v minulých letech i letos budeme realizovat během školního roku preventivní program Druhý krok. DRUHÝ KROK je program zaměřený na sociálně-emocionální rozvoj dětí, podporuje rozvoj sebeuvědomování, sebeřízení, sociálního cítění, vztahových dovedností a zodpovědného jednání. Ve třídách jej povede školní psycholožka spolu s třídním učitelem. Více informací se dozvíte na třídních schůzkách a podrobné informace Vám zasíláme přes informační systém.