Archiv pro měsíc: Září 2019

Ve čtvrtek 19. září vystoupili na jednání Spolku rodičů a přátel školy zástupci žákovského parlamentu – V. Zdařil, J. Štěpán, S. Keňová a A. Petříková. Během svého vystoupení seznámili rodiče s činností žákovského parlamentu a rovněž prezentovali informace z výletu do Poslanecké sněmovny ČR. Prezentaci můžete shlédnout zde –

Jednání žákovského parlamentu se účastní žáci III. – IX. tříd a probíhá jednou měsíčně. Více informací z jednání najdete zde – http://www.zsdolany.cz/zakovsky-parlament/

logo

 

 

I v tomto školním roce se mohou žáci zúčastnit soutěže logická olympiáda. Soutěžit budou vybraní žáci z II. – IX. tříd a to na začátku měsíce října. Termíny budou upřesněny. Registraci do soutěže je potřeba provést do 30. 9. 2019.  Vybraným žákům byl rozdán lísteček s instrukcemi k registraci (za každou třídu pět žáků). Pokud Vaše děti nebyly vybrány ve škole, mohou se soutěže zúčastnit z domova. Stačí jen, abyste je zaregistrovali.  Více  o logické olympiádě najdete zde – www.logickaolympiada.cz

 

Adaptační kurz šestých tříd v letošním školním roce probíhal od pondělí 16. 9. do čtvrtka 19. 9. v rekreačním areálu Třemešek nedaleko Oskavy. Žáky doprovázely jejich třídní učitelky – 6. A paní uč. J. Zacpalová a 6. B paní uč. M. Medková. Třídu 6 . C z důvodu nemoci třídní učitelky měly na starost metodička prevence paní uč. I. Pohlová a paní uč. E. Brejchová. Kurzu se zúčastnil i pan školník J. Látal a školní psycholožka paní M. Hebelková. Pro děti byl připraven každý den dopolední a odpolední program, a to buď společný nebo dělený – zaměřený na práci třídního učitele se třídou. Děti tak měly možnost se blíže poznat nejen v rámci své třídy, ale i seznámit se svými novými spolužáky z ostatních tříd. Paní psycholožka pro každou třídu připravila program zaměřený na stmelování kolektivu, spolupráci, porozumění. Žáci si na kurzu také zasoutěžili, mohli si ověřit svoji fyzickou zdatnost, pohotovost, přesnost a orientaci v prostoru. V úterý odpoledne jsme vyrazili na turistický výlet na Rabštejn. Někteří neodolali a ochutnali borůvkové maxi knedlíky nebo výbornou domácí limonádu. Dvanácti kilometrovou trasu všichni bez úhony úspěšně překonali. V závěru pak proběhlo vyhodnocení celého kurzu a také soutěží s odměnami pro nejzdatnější. Každý žák získal diplom za účast. Během celého pobytu nám přálo i počasí. Všichni se zpět domů vrátili zdrávi, obohaceni o spoustu zážitků a nové kamarády.

všechny fotografie najdete zde

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji pondělí 30. 9. 2019 z hygienických důvodů volným dnem pro žáky základní školy. V tento den bude probíhat v Dolanech odstávka studené vody a nelze tak zajistit potřebné hygienické podmínky pro výchovu a vzdělávání. Provoz Školní jídelny bude v omezeném provozu pouze pro mateřské školy. Pro přihlášené žáky 1. – 3. ročníku bude zajištěn pedagogický dohled ve školní družině a to od 7:30 do 11: 30 hodin.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Od pondělí do středy mají možnost žáci I. – III. tříd a děti z Mateřské školy Dolany v rámci projektu Zastav se, rozhlédni se a zamávej pochopit, jak se mají bezpečně chovat v blízkosti dopravy. Tento projekt realizuje společnost Volvo Trucks a jeho realizaci se podařilo zajistit díky panu Vítu Jurajdovi. Tímto bychom mu chtěli za jeho aktivitu velmi poděkovat. Pro žáky je připraven dvouhodinový blok, během kterého se nejdříve seznámí se základy bezpečného chování v dopravě a následně si mohou vyzkoušet, jak dopravní situace vypadá z pozice řidiče kamionu. Přednášky se rovněž zúčastnily dívky IX. B, které pro Vás napsaly krátkou reportáž:

Dne 16. září se děti z prvních tříd zúčastnily přednášky o dopravní bezpečnosti. Pán začal přednášet o tom, jak by děti měly co nejbezpečněji přejít silnici. Taky povídal o tom, jak se mají chovat cyklisté a kdy dát přednost či zastavit. Děti upozornil i na to, jaké mohou mít problémy, když se nebudou chovat podle předpisů a pravidel. Následně šly děti k modelu silnice, kde si sami mohly vyzkoušet různé dopravní situace. Následně jsme se přesunuli na asfaltovou plochu u školy, kde stál velký kamion. Děti si tak vyzkoušely situaci řidiče kamionu. Nasedly do kabiny k volantu a dívaly se do zpětných zrcátek a zkoušely, jestli vidí člověka stojícího vedle, vpředu nebo ze zezadu kamionu. Děti byly nadšené a moc se jim celá přednáška líbila. Za odměnu dostaly klíčenku a reflexní pásek. Pánům z Volvo Trucks chceme poděkovat za velmi pěknou přednášku a i za to, že jsme se mohly podívat, jak do vypadá v kamionu.“ (K. Smilovská, N. Becavrik – IX, B, foto – J. Němeček – IX. C)

II. A: Celou akcí nás provázel řidič kamionu Tim, který nám názorně ukazoval, jak se správně chovat v různých dopravních situacích. Následně si děti mohly vyzkoušet, jaké to je sedět v kabině kamionu a jaký výhled asi řidič z kabiny má. V samém závěru děti obdržely krásné dárky, ze kterých měly obrovskou radost. Celá akce byla moc povedená, zábavná a pro děti přínosná. Děkujeme organizátorům Volvo Trucks za pěkně připravené aktivity zaměřené na bezpečnost našich dětí. (Mgr. J. Stenchláková)

všechny fotografie najdete zde

Ve středu 11. září si žáci na naší škole v rámci vyučování připomněli význam třídění odpadů v dnešním světě. Učitelé si tak připravili různorodé činnosti na toto téma – žáci vyráběli plakáty na téma třídění odpadů, psali úvahy či si četli články o této problematice, diskutovali nebo shlédli zajímavá videa. Více o jednotlivých výstupech:

III. A: ……ve třídě 3.A zaměřili na téma odpad. Věnovali jsme se problematice třídění odpadu, kdy jsme si ujasnili, co do kterého kontejneru patří a co nikoliv. Prostřednictvím pohádky se žáci seznámili s bezobalovými obchody, diskutovali jsme na téma problematiky plastů v oceánech a rozkladu materiálů v přírodě. Na závěr si žáci zkusili „zasadit“ některé materiály (ohryzek od jablka, slupku od banánu, papírový ubrousek a plast), aby zjistili, kolik času je potřeba k jejich rozkladu. Žáci 3.A vzali tento „den bez odpadu“ opravdu zodpovědně, koše zůstaly po skončení vyučování prázdné. (Mgr. J. Orletová)

V. A: V rámci Dne bez odpadů pracovali žáci V.A třídy s vyučovací lekcí Zahrada plná nemizejících věcí. Nejdříve se společně zamysleli, z čeho všeho vzniká odpad a co se s ním potom děje. Následně se pokoušeli přiřadit k různým potravinám a spotřebním materiálům dobu jejich samovolného rozkladu v přírodě. Výsledky mnohé velmi překvapily. V další části se pak věnovali plastovým výrobkům a hledali klady a zápory tohoto materiálu a jeho negativní dopad na životná prostředí. Tématika byla velmi zajímavá a poučná a některé žáky motivovala k samostatnému zjišťování informací o likvidaci odpadu a dalších ekologických aktivitách.

Registrace LO

IS pro rodiče a žáky

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Office365

Návštěvnost stránek

Visits today: _