2. září – 8:30 – Slavnostní zahájení školního roku – areál školy

3. září – třídnické hodiny (I.stupeň – 11:10, II.stupeň – 12:05

5. září – Schůzka žákovského parlamentu – 13:20 – učebna Zeměpis

5. září – Třídní schůzky rodičů I. tříd – 16:00

12. září – I. lekce plavání – CZ Bohuňovice – žáci III. tříd

16. – 18. září – Zastav se, rozhlédni se a zamávej – dopravní výchova (I. – III. třídy)

16. – 19. září – Adaptační pobyt žáků VI. tříd – Třemešek

19. září – Schůze SRPŠ (16:00) a společné třídní schůzky (16:30)

28. září – Den české státnosti – státní svátek