V pátek 28. 6. proběhlo na prostranství u školy slavnostní zakončení školního roku 2018/2019. Nejlepší žáci byli odměněni pochvalou ředitele školy s knižní odměnou a čtyři nejlepší třídy ve sběru papíru získaly krásný dort. Drobné odměny získali také žáci, kteří po celý školní rok pracovali na projektu recyklohraní. Rozloučili jsme se také s žáky IX. tříd, kteří nás opouštějí a odcházejí na jiné školy. Během loučení poděkovali všem svým bývalým učitelům a na úplný závěr nám předvedla krásné taneční vystoupení Eliška Krbečková. Následně se žáci přesunuli do školy, kde jim byla předána vysvědčení. No a pak už jen huráááá na prázdniny. Všem žákům a jejich rodičům přejeme krásné léto plné pěkných a příjemných zážitků.

Školní rok 2019/2020 bude zahájen 2. 9. 2019 Slavnostním zahájením v 8:30 hodin opět na prostranství u školy. Webové stránky budou aktualizovány v druhé polovině měsíce srpna .

Úřední hodiny kanceláře školy v době prázdnin najdete zde – úřední hodiny prázdniny