Ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejíž součástí je Mateřská škola Dolany, oznamuje, že z důvodu přerušení dodávky vody v obci Dolany bude z hygienických důvodů ve dnech 20. června a 10. července 2019 přerušen provoz Mateřské školy Dolany.

Mgr. P. Pirliomov