Archiv pro měsíc: Červen 2019

V pátek 28. 6. proběhlo na prostranství u školy slavnostní zakončení školního roku 2018/2019. Nejlepší žáci byli odměněni pochvalou ředitele školy s knižní odměnou a čtyři nejlepší třídy ve sběru papíru získaly krásný dort. Drobné odměny získali také žáci, kteří po celý školní rok pracovali na projektu recyklohraní. Rozloučili jsme se také s žáky IX. tříd, kteří nás opouštějí a odcházejí na jiné školy. Během loučení poděkovali všem svým bývalým učitelům a na úplný závěr nám předvedla krásné taneční vystoupení Eliška Krbečková. Následně se žáci přesunuli do školy, kde jim byla předána vysvědčení. No a pak už jen huráááá na prázdniny. Všem žákům a jejich rodičům přejeme krásné léto plné pěkných a příjemných zážitků.

Školní rok 2019/2020 bude zahájen 2. 9. 2019 Slavnostním zahájením v 8:30 hodin opět na prostranství u školy. Webové stránky budou aktualizovány v druhé polovině měsíce srpna .

Úřední hodiny kanceláře školy v době prázdnin najdete zde – úřední hodiny prázdniny

Poslední červnový týden patří tradičně na naší škole sportovním dnům. V úterý 25. června proběhl sportovní den pro žáky 1. stupně naší školy ve sportovním areálu. V letošním roce jsme zaměřili tento den na atletické disciplíny.
Začátek patřil oblíbené štafetě. Běželo se po ročnících ve smíšených družstvech. Dále pak pokračovaly jednotlivé třídy podle rozpisu a plnily úkoly na devíti různých stanovištích. Patřily mezi ně skoky, hody, sprint, přeskoky přes švihadla i netradiční sporty. Vše jsme pojali zábavnou formou. Děti si horké dopoledne užily zejména i díky příjemnému osvěžení mlžnou sprchou, kterou nám nachystal pan školník.
V horkém počasí ve středu se pak odehrál sportovní den pro žáky II. stupně. Vyučující měli připraveno několik soutěží. Žáci hráli podle kategorií turnajovým způsobem míčové hry: košíková, přehazovaná, odbíjená
Akce byla velmi zajímavá a výkony byly na velmi vysoké úrovni. Poděkování patří všem žákům a vyučujícím při zajištění hladkého průběhu celé akce. Opět i tentokrát slavila velký úspěch osvěžující sprcha. 

Dne 21.6. se uskutečnila na naší škole akce s názvem Škola hledá talent. Do soutěže se mohli přihlásit žáci  z 1. i 2. stupně. Sešlo se celkem 17 vystoupení, vidět jsme mohli jak taneční, tak hudební čísla. Mnohá z nich byla na profesionální úrovni. Všichni účinkující byli za své výkony i odvahu patřičně odměněni. Jménem celé poroty děkujeme všem, kteří se na akci podíleli, za vytvoření skvělé atmosféry. Máte talent! A jak celou akci viděli dívky z VIII. B? “ Moderátorky nazvaly pana učitele Langra Spejbkem. … Na klavír nám zahrál Honza z III. A. Aerobik nám s krásnou písničkou představila Hanička také z III. A Na kytaru krásně zahrála Lenička z III. A a poté i skvěle na flétnu. Ze IV. A nám Beata ukázala krásné hvězdy a holčinky si nachystaly skvělé vystoupení, Po holkách nám Dan a Matěj zazpívali a hlavně skvěle zahráli na kytaru a bubny. Následovaly velmi pěkné taneční vystoupení. Na saxofon zahrála Anička Šinclová z VI. B třídy. Na závěr jsme si všichni zatancovali a šlo se na vyhlášení. Na prvním místě se umístili Dan a Matěj společně s Natkou Becvarik a holky Kačka, Terka, Terka a Anďa. 

všechny fotografie najdete zde

V úterý 19. června navštívili žáci IV.A třídy výstavu modelů vyhynulých zvířat Giganti 2 – doba ledová. Poznali největší obyvatele naší planety ve skutečné velikosti, dočetli se o jejich výskytu i způsobu života. Dále využili možnosti prohlédnout si i další nabízené expozice – Olomouc – patnáct století města a Příroda Olomouckého kraje. V obou měli možnost seznámit se interaktivní formou s historii Olomouce od 9. století až do století 19.
nebo si prohlédnout rostliny a živočichy obývající různé krajinné oblasti. Měli tak možnost poskládat střelecký terč, prohlédnout si husitskou bojovou hradbu, stát se archeologem , odpočinout si ve starodávné kavárně a nasednout do repliky tramvaje. V přírodovědné expozici viděli zvířata i rostliny v jejich přirozeném prostředí, mohli si na ně sáhnout, vyluštit si kvíz, objevit spoustu druhů hmyzu i zaposlouchat se do zvuků, kterými se živočichové dorozumívají. Celý den byl velmi povedený, podařilo se nám spojit zábavu i poučení a všem se moc líbil.

Mgr. I. Sitková

Ve středu 12.6. vyrazili žáci VI.C třídy na školní výlet – na kolech do Litovelského Pomoraví. Naším cílem byla Střeň. Tam jsme na břehu Moravy opekli špekáčky, pak na místním hřišti hráli nějaké hry, prozkoumávali les, neplánovaně sbírali houby. Celkem jsme ujeli 32 kilometrů, což byl – vzhledem k hodně teplému počasí – velmi slušný výkon.

Mgr. V. Langer

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejíž součástí je Mateřská škola Dolany, oznamuje, že z důvodu přerušení dodávky vody v obci Dolany bude z hygienických důvodů ve dnech 20. června a 10. července 2019 přerušen provoz Mateřské školy Dolany.

Mgr. P. Pirliomov