V průběhu měsíce května měli žáci možnost účastnit se projektového vyučování, které pro ně připravili jejich pedagogové. Témata byla vybrána samotnými učiteli a byla velmi rozmanitá a zajímavá.

Žáci VII. A třídy se tak věnovali tématu prevence závislosti na mobilních telefonech, počítačových hrách, internetu a negativních dopadů digitálních technologií na zdraví.Žáci se po zhlédnutí videa Plný signál seznámili s novými fakty, výzkumy a statistikami, aby nahlédli do problematiky hrozby digitální doby. Některé poznatky vedli k vášnivé diskusi a zamyšlení. Následně se rozdělili do skupinek a začali společně pracovat na výrobě plakátů na vybrané téma. Poté jej představili spolužákům a následně vyvěsili na chodbu v prvním patře naší školy.  (Mgr. P. Chromá)

Žáci VI. B se v rámci projektového dne zaměřili na etiketu. Žáci si ve skupinkách nachystali ukázky slušného a neslušného chování v restauraci, v divadle a na koncertě, ve škole, na návštěvě, v dopravním prostředku…Na závěr jsme si vše shrnuli pomocí kvízu a pustili si pořad mistra etikety Ladislava Špačka. Poznatky jsme brzy využili při návštěvě Moravského divadla v Olomouci. (Mgr. Z. Doleželová)

Žáci III. A si vyzkoušeli výuku v přírodě – inspirováni projektem Učíme se venku (více o aktivitách najdete zde). III. A se tak učila venku matematiku pomocí kamínků / + – x : porovnávání /, zjišťovala těžiště na větvičkách, určovala slovní druky a ve výtvarné výchově ji zaujala frotáž kůry stromů. (Mgr. B. Sedlářová)

Registrace LO
IS pro rodiče a žáky
Objednávky ŠJ
Schránka důvěry
Office365
Návštěvnost stránek
Visits today: _