Archiv pro den: 24. 5. 2019

Vážení rodiče budoucích žáků prvních tříd, v příštím školním roce budou otevřeny dvě první třídy. Třídní učitelkou I. A třídy bude paní Mgr. D. Krylová (celkem 18 dětí, 12 chlapců a 8 dívek), třídní učitelkou I. B třídy bude paní Mgr. J. Hausnerová (celkem 18 dětí, 8 dívek a 12 chlapců). Své dítě najdete uvedené pod registračním číslem, které jste obdrželi při zápisu. Jmenné seznamy jsou k nahlédnutí v MŠ Dolany a MŠ Véska nebo v ředitelně školy. Veškeré další podrobnosti ohledně organizace výuky v první třídě se dozvíte na společné schůzce 6. června 2019 od 16:00 hodin ve Školní jídelně. Účast všech rodičů nutná, v případě že se nemůžete dostavit, obracejte se na ředitele školy.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

rozdělení žáků do I. tříd

Vážení rodiče, zveřejňujeme seznam dětí přijatých do Mateřské školy Dolany a Mateřské školy Dolany – Véska pro školní rok 2019/2020. Schůzky s rodiči přijatých dětí proběhnou 5. 6. od 16:00 hodin v MŠ Véska a v MŠ Dolany. Zákonní zástupci nepřijatých dětí si vyzvednou rozhodnutí o nepřijetí v ředitelně školy a to v pondělí 27. května (7:30 – 16:00) nebo ve středu 29. května (7:30 – 16:00 hod.), případně jim bude zaslán poštou.  Celkem k zápisu přišlo 42 dětí, z toho přijatých k předškolnímu vzdělávání do MŠ Dolany je 22 a MŠ Dolany – Véska je 7. S případnými dotazy se obracejte na ředitele školy (tel: 607 592 284). 

výsledky zápisu MŠ