Ve středu dne 15. 5. 2019 prožily děti ze všech oddělení školní družiny netradiční odpoledne. Vydaly se na návštěvu do hasičské zbrojnice v Dolanech. Náplní návštěvy byla preventivně výchovná přednáška s možností nahlédnutí do technického zázemí a vybavení stanice. Hlavním cílem bylo představit dětem důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi a sdělit jim, jak jsou výkony hasičů náročné a důležité.
Hravou názornou formou byly děti seznámeny, jak postupovat v případě požáru, jak se chovat, přivolat pomoc, osobně se chránit, rychle se evakuovat. Zopakovaly si telefonní čísla pro tísňová volání a připomněly si tak, jaké složky pomáhají hasičům při zásahu. Dětem bylo předvedeno i speciální oblečení, zásahový oblek s veškerým příslušenstvím. Nadšení dětí bylo umocněno tím, že si mohly výstroj, ale i výzbroj samy vyzkoušet. Podnětný byl rozhovor o hasicích přístrojích a jejich užití. Poté děti přistoupily ve skupinkách k prohlídce konkrétní požární techniky a automobilů uzpůsobených pro hasičský zásah. Prohlídka byla doplněna podrobným výkladem.
V závěru pan hasič děti mile překvapil, když jim k získaným znalostem a zajímavým poznatkům předal sladkost a ovocný nápoj. Návštěva přispěla nejen k bližšímu seznámení s prací hasičů, ale byla i velkým poučením a přínosem pro vlastní bezpečí dětí.
Velice děkujeme a těšíme se na další spolupráci s hasiči v Dolanech.

Mgr. P. Stejskalová

všechna fotografie najdete zde