Archiv pro den: 17. 5. 2019

V úterý 14. 05. 2019 a ve čtvrtek 16. 05. 2019 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola atletických závodů o Pohár rozhlasu v Olomouci. Jedná se o největší atletické setkání žactva pořádané v České republice. Obsadili jsme kategorie mladších a starších žáků a žákyň. Ve velké konkurenci, i škol se sportovním zaměřením, jsme obsadili dobrá umístění.

MLADŠÍ ŽÁCI: 7. MÍSTO (12 škol)

STARŠÍ ŽÁCI: 9. MÍSTO (12 škol)

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ: 10. MÍSTO (13 škol)

STARŠÍ ŽÁKYNĚ: 5. MÍSTO (12 škol)

Všem reprezentantům moc děkujeme za předvedené výkony a doufáme, že se nám podaří i v příštím školním roce navázat na letošní výkony a vylepšit je.

Pozn.: kompletní výsledky a jména závodníků najdete zde a najdete zde

Mgr. Martin Gazdík, Mgr. Petra Chromá

Ve středu dne 15. 5. 2019 prožily děti ze všech oddělení školní družiny netradiční odpoledne. Vydaly se na návštěvu do hasičské zbrojnice v Dolanech. Náplní návštěvy byla preventivně výchovná přednáška s možností nahlédnutí do technického zázemí a vybavení stanice. Hlavním cílem bylo představit dětem důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi a sdělit jim, jak jsou výkony hasičů náročné a důležité.
Hravou názornou formou byly děti seznámeny, jak postupovat v případě požáru, jak se chovat, přivolat pomoc, osobně se chránit, rychle se evakuovat. Zopakovaly si telefonní čísla pro tísňová volání a připomněly si tak, jaké složky pomáhají hasičům při zásahu. Dětem bylo předvedeno i speciální oblečení, zásahový oblek s veškerým příslušenstvím. Nadšení dětí bylo umocněno tím, že si mohly výstroj, ale i výzbroj samy vyzkoušet. Podnětný byl rozhovor o hasicích přístrojích a jejich užití. Poté děti přistoupily ve skupinkách k prohlídce konkrétní požární techniky a automobilů uzpůsobených pro hasičský zásah. Prohlídka byla doplněna podrobným výkladem.
V závěru pan hasič děti mile překvapil, když jim k získaným znalostem a zajímavým poznatkům předal sladkost a ovocný nápoj. Návštěva přispěla nejen k bližšímu seznámení s prací hasičů, ale byla i velkým poučením a přínosem pro vlastní bezpečí dětí.
Velice děkujeme a těšíme se na další spolupráci s hasiči v Dolanech.

Mgr. P. Stejskalová

všechna fotografie najdete zde