Archiv pro měsíc: Květen 2019

Vážení rodiče, v příloze Vám přinášíme vyhodnocení dotazníkového šetření, které se týkalo hodnocení kvality naší školy. Celkem se zapojilo mírně přes polovinu všech rodičů školy. Velmi vám děkujeme za čas, který jste vyplnění věnovali, a vážíme si vašeho názoru. 

Výsledky dotazníkového šetření

Podívejte se, jak se s řešením IV. úkolu z projektu Recyklohraní vypořádali žáci IV. A a V. A třídy. Vytvořili velmi pěkné a zajímavé deskové hry. Při pohledu na ně si snad každý řekne, tu bych si zahrál také! Moc děkujeme všem žákům a pedagogům za zapojení do projektu během celého školního roku !!

všechny fotografie najdete zde

Vážení rodiče, tímto bychom Vás chtěli upozornit, že ve čtvrtek 6. června proběhnou prodloužené konzultace o prospěchu a chování a to od 14:00 do 17:00 hodin. Využijte tak možnosti informovat se o prospěchu svých dětí před uzavřením klasifikace, které proběhne 18. června 2019. Vzhledem k probíhajícím školním výletům nebudou přítomni pan učitel Mgr. V. Langer a Mgr. P. Provaz ( budou přítomni 13.6. od 14.00 do 17.00 hod.)

Na Vaši návštěvu se těší pedagogové školy.

V průběhu měsíce května měli žáci možnost účastnit se projektového vyučování, které pro ně připravili jejich pedagogové. Témata byla vybrána samotnými učiteli a byla velmi rozmanitá a zajímavá.

Žáci VII. A třídy se tak věnovali tématu prevence závislosti na mobilních telefonech, počítačových hrách, internetu a negativních dopadů digitálních technologií na zdraví.Žáci se po zhlédnutí videa Plný signál seznámili s novými fakty, výzkumy a statistikami, aby nahlédli do problematiky hrozby digitální doby. Některé poznatky vedli k vášnivé diskusi a zamyšlení. Následně se rozdělili do skupinek a začali společně pracovat na výrobě plakátů na vybrané téma. Poté jej představili spolužákům a následně vyvěsili na chodbu v prvním patře naší školy.  (Mgr. P. Chromá)

Žáci VI. B se v rámci projektového dne zaměřili na etiketu. Žáci si ve skupinkách nachystali ukázky slušného a neslušného chování v restauraci, v divadle a na koncertě, ve škole, na návštěvě, v dopravním prostředku…Na závěr jsme si vše shrnuli pomocí kvízu a pustili si pořad mistra etikety Ladislava Špačka. Poznatky jsme brzy využili při návštěvě Moravského divadla v Olomouci. (Mgr. Z. Doleželová)

Žáci III. A si vyzkoušeli výuku v přírodě – inspirováni projektem Učíme se venku (více o aktivitách najdete zde). III. A se tak učila venku matematiku pomocí kamínků / + – x : porovnávání /, zjišťovala těžiště na větvičkách, určovala slovní druky a ve výtvarné výchově ji zaujala frotáž kůry stromů. (Mgr. B. Sedlářová)

Po celý školní rok plnily některé třídy úkoly z projektu Recyklohraní. Nejlépe si vedly třídy II. A, IV. A a V. A. Na závěr čekal na děti úkol s názvem – Člověče nezlob se a recykluj! Děti měly za úkol vytvořit vlastní deskovou či karetní recyklační hru, kterou si i následně zahrály. O tom, jak se jim jejich úkol podařil, se můžete přesvědčit na přiložených fotkách. Pro nejaktivnější třídy bude čekat na konci školního roku drobná odměna. 

Ve dnech 14. května a 24. května se žáci IX.A a IX.B zúčastnili exkurze v továrně Miele v Uničově, kde měli možnost seznámit se s výrobou praček, sušiček a myček na nádobí zmíněné firmy. Miele rovněž pořádá zajímavé pracovní příležitosti pro studenty středních technických škol v rámci uskutečnění praxe studentů.