Archiv pro měsíc: Duben 2019

Vážení rodiče, z důvodu odstávky elektrické energie společností ČEZ Distribuce ve středu 17. dubna (7:30 – 15:00) bude omezen provoz obou našich mateřských škol a to pouze do 13:00 hodin. Podrobnější informace Vám předají vedoucí učitelky MŠ. 

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče předškoláků, zápis do 1. tříd proběhne 12. dubna od 14:00 – 18:00 hodin a to ve třídách na prvním stupni. Pro vstup do školy použijte boční vchod do školní družiny. Žádáme Vás, abyste s sebou k zápisu přinesli rodný list dítěte a občanský průkaz alespoň jednoho z rodičů. Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, musí doložit žádost doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a to nejpozději do 30. 6. 2019. Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat dvě první třídy s maximálním počtem žáků 48. Veškeré další podrobnosti najdete zde.

Ve čtvrtek 4. dubna se uskutečnila pro přihlášené žáky z 1. až 5. tříd soutěž v recitaci. Setkala se s velkým zájmem soutěžících i diváků. Porota složená z vyučujících 1. stupně ocenila u dětí jejich odvahu, nasazení i originalitu výběru básně i jejího přednesu. Vystoupení byla hodnocena ve dvou kategoriích : mladší pro 1. a 2. třídy a starší pro 3.,4. a 5. třídy. V mladší kategorii byly: na 1. místě K. Stenchláková z 1.B, na 2.místě H. Vysloužilová ze 2.B a na 3.místě L.Nováková z 1.B a B.Tichá z 2.A. Ve starší kategorii zvítězily se stejným počtem bodů dvě žačky – B.Dlabajová ze 3.B a A.Povýšilová ze 3.A, druzí byli H.Březovská a H. Hradil, oba ze 3.A a třetí místo obsadili A.Kameníčková ze 4.A a Š. Mlčoch ze 4.B. Celou soutěž výborně moderovala Adélka Povýšilová. Všem dětem patří dík nejen za účast, ale i za vytvoření skvělé atmosféry soutěže.

Mgr. J. Hausnerová

Vážení rodiče, dne 17. dubna ve středu bude od 7:30 do 15:00 hodin probíhat plánovaná odstávka elektrického proudu společnosti ČEZ a.s., která postihne i celou naší školu (ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD). Z tohoto důvodu nebude Školní jídelna schopna pro žáky základní školy připravit oběd. Výuka bude upravena následovně:
Žáci budou mít projektový den na téma Den bez elektřiny a výuka bude ukončena na I. stupni v 11:10 hodin a na II. stupni v 11:45 hodin. Školní družina bude v provozu ráno a následně po skončení projektového dne pouze pro přihlášené žáky do 12:30 hodin. Všichni žáci základní školy budou mít hromadně odhlášený oběd. Ve čtvrtek pak začínají velikonoční prázdniny, všichni žáci mají oběd odhlášený.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás tímto pozvat na třídní schůzky, které se tentokrát výjimečně uskuteční v úterý 16. dubna 2019 od 16:30 hodin. Od 16:00 hodin se rovněž uskuteční setkání členů Rady SRPŠ a to v učebně Zeměpisu. Na Vaši návštěvu se těší pedagogové školy. 

I v letošním roce se mohli žáci zúčastnit Noci s Andersenem, který pro ně připravily paní učitelky. Ve škole se sešlo okolo 80 žáků a děti si užily pohádkovou noc i v mateřské škole. A co bylo na programu?  Žáci byl rozděleni celkem do 5 skupinek, z nichž každá měla svůj program. Tak například žáci VI. a VII. tříd po skupinách postupně obešly tři stanoviště. Pekly dánskou „buchtu snů“, seznámily se zábavnou formou s Dánskem a H. Ch. Andersenem, hádaly pohádky dle krátké audio ukázky, vyrobily plakát s otisky dlaní, který si nalepí na památku do třídy, pracovaly s citáty o knihách… Ve večerních hodinách následovalo promítání pohádky Lotrando a Zubejda, hraní deskových her. Skupina dětí, která nejlépe spolupracovala při plnění úkolů, si odnesla knižní odměnu. Žáci I. a V. třídy pak měli možnost setkat se i se samotným Andersenem. Žáci z VI. a IV. tříd si v podvečer opekli na dvoře špekáčky a povídali si o svých oblíbených knížkách, hráli hry a před spaním si přečetli i jednu z  Andersenových pohádek před spaním. Na památku žáci rovněž vyráběli trička či polštářky. Všem vyučujícím náleží veliké poděkování za organizaci a společně se už teď můžeme těšit na další ročník. 

všechny fotografie najdete zde