Archiv pro měsíc: Duben 2019

Ve čtvrtek 25. 04. 2019 proběhl na naší škole již čtvrtý ročník florbalového turnaje pro žáky 5. ročníků o Putovní pohár Aloise Štěpánka. Zúčastnili se jej opět žáci základních škol z Bělkovic – Lašťan, Samotišek a Dolan. Každá škola postavila tým z řad dívek a chlapců V. tříd. Hrálo se každý s každým s tím, že vítězem je ta škola, která má v součtu za chlapce i dívky nejvíce bodů. Všechny zápasy byly na vysoké úrovni a hrálo se ve velmi pěkné a hlučné atmosféře. Nejlepšími týmy byly družstva chlapců z Bělkovic – Lašťan a dívek z naší školy. Výsledky jednotlivých zápasů nejdete v tabulce. V součtu bodů na tom byly nejlépe naši žáci a tak mohli po prvé za čtyřletou historii tohoto turnaje zvednout pohár pro vítěze na hlavu. Gratulujeme jim ke krásnému výsledku !!! Putovní pohár se tak vrací zpět do svého domova – první dva ročníky vyhrála ZŠ Samotišky, v minulém roce pak ZŠ Bělkovice-Lašťany. Na celkovém druhém místě se umístili žáci ZŠ Bělkovice – Lašťany a bronzová příčka zbyla na žáky ze ZŠ Samotišky. Všem sportovcům děkujeme za účast a budeme se těšit na další ročník. Poděkování za organizaci celého turnaje náleží panu učiteli Mgr. M. Gazdíkovi. 

 

 

 

 

Jak si večer svítíme? Jak si uvaříme kávu, čaj nebo oběd? Jak vypereme a vyžehlíme prádlo? Spousta věcí v našem životě je spojená s elektřinou a elektrospotřebiči, které nám život ulehčují.
Dne 17. 4. 2019 jsme se věnovali tématu elektrické energie. A co všechno jsme během projektového dne dělali? Část vyučováni jsme strávili ve škole, kde se každá třída věnovala problematice energie po svém. Děti luštily křížovku, vyprávěly si o výrobě elektrické energie v elektrárnách, o životě našich předků, který srovnávaly s naší současností. Nezapomněli jsme také na téma bezpečnosti při manipulaci s elektrickými přístroji nebo šetření energiemi. Naštěstí nepršelo a my jsme mohli spojit příjemné s užitečným, procházku po vsi a plnění dalších úkolů spojených s naším projektem. Kreslili jsme obrázky, vymýšleli příběhy, pozorovali okolí a vedli si záznamy z pozorování. Dnešní projektový den jsme zakončili společným hodnocením dne a našich výstupů. Děkujeme dětem za nasazení, s jakým plnily své úkoly!

Mgr. D. Krylová

Ve středu 17. dubna využili pedagogové a žáci na II. stupni  dne bez elektřiny k realizaci projektového dne v okolí fotbalového areálu. Pro žáky si pedagogové připravili branný (orientační závod) s celou řadou zajímavých stanovišť s environmentální tématikou – TŘÍDĚNÍ ODPADU, ELEKTŘINA, NÁKUP BEZ OBALU, MATEMATIKA, HOSPODAŘENÍ S VODOU,atd… Žáci se pustili na trať po jednotlivých družstvech, který si sestavili, orientovali se pomocí nakreslené mapky a postupně plnili zajímavé úkoly na jednotlivých stanovištích. V cíli pak na všechny čekala malá sladká odměna. 

Ve středu 17. 4. jsme si vyzkoušeli, jak se dá žít bez v dnešní době nezbytné a potřebné elektrické energie. Důvodem byla odstávka elektrické energie tento den v Dolanech. My jsme naštěstí hodnotili pouze strávený kratší čas v prostorách školy. Větší část dne byly děti již doma. Náš program se skládal ze tří částí:
1. rozhovor o době, kdy elektrospotřebiče nebyly a lidé používali jiné nástroje (přípravou byl pracovní list)
2. tvorba miniprojektů s těmito rozdíly
3. pohyb jako jedna z přirozených činností člověka (sportovní aktivity v tělocvičně)
Děti tento den v „tmavé“ škole hodnotily velmi dobře, kdy na základě závěrečného dotazníku označily ve škále bodů 1 – 10 téměř všichni „desítku“ jako nejlepší možnost.

Mgr. I. Daduová

Pangea 2019

V měsíci únoru proběhlo v naší škole školní kolo již tradiční mezinárodní matematické soutěže Pangea (www.pangeasoutez.cz). Do soutěže se letos zapojilo celkem 29 žáků 6.-.9.tříd, a nejlepších výsledků dosáhli tito žáci: Filip Šotola (6.B), Václav Maťátko (8.B), Tomáš Jurda (9.A) a Jan Malaska (7.A). Gratulujeme.

 

 

 

 

 

Pythagoriáda 2019

V pátek 5.dubna 2019 se vybraní žáci naší školy zapojili do již 42. ročníku Pythagoriády. Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže pro žáky pátých až osmých ročníků základních škol. Soutěžící řeší 15 logických úloh, na které mají k dispozici časový limit 60 minut čistého času. V letošním ročníku se soutěže zúčastnilo 49 žáků naší školy a nejlepších výsledků dosáhli: Dan Válek (5.A), Magdaléna Dudková (5.B), Martin Rychtecký (5.B), Jakub Křižan (7.A) a Jakub Marchovský (7.A). Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Za předmětovou komisi matematiky Mgr. M. Medková

Dnes v odpoledních hodinách proběhl v naší škole zápis do 1. tříd. Budoucí školáci se mohli těšit na příjemné paní učitelky, které pro ně měly připravené zajímavé úkoly a hry. Děti si mohly užít zábavu i v pohádkové třídě, kterou si připravily dívky z VI. B a VIII. B pod vedením paní učitelky Mgr. B. Sedlářové. Na závěr byly pro děti nachystané i drobné odměny v podobě dárkových balíčků a záložek, které vyrobili žáci na II stupni a úplně nové placky s logem naší školy. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 24. dubna 2019 v místních mateřských školách na vchodu do základní školy a na webových stránkách školy. Věříme, že se všem u nás líbilo. S rodiči budoucích prvňáčků se sejdeme 6. června na společné schůzce a na naše nové žáky se budeme těšit při slavnostním zahájení školního roku 2019/2020 2. září. 

 

ŠKOLA NA-DÁLKU

Vysvědčení pro rodiče

IS pro rodiče a žáky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _