Vážení rodiče, jak již jistě víte vedoucí učitelka MŠ paní Coufalová ukončila pracovní smlouvu v naší organizaci k 1. 8. 2018. Za její dlouholetou obětavou pedagogickou práci jí patří veliké poděkování. Zároveň s tím jsme přistoupili k následujícím změnám:

Od 27. 8. 2018 bude funkci vedoucí učitelky MŠ Dolany vykonávat paní Mgr. J. Šubová a vedoucí učitelku Mateřské školy Dolany – Véska bude vykonávat paní M. Podivínská.  Kontaktovat je můžete prostřednictvím e-mailu: j.subova@zsdolany.cz; m.podivinska@zsdolany.cz nebo na telefonních číslech mateřských škol od 27. 8. 2018. 

Nové e-maily do obou  mateřských škol:

Mateřská škola Dolany:  msdolany@zsdolany.cz 

Mateřská škola Dolany – Véska: msveska@zsdolany.cz 

Pedagogové v MŠ:

MŠ Véska  – M. Podivínská, D. Gregorová, M. Oklešťková

MŠ Dolany – Mgr. J. Šubová, Bc. M. Prosová, H. Kučerová, Mgr. V. Ševelová (zástup do 04/2019 za Mgr. E. Mazalovou).