Archiv pro měsíc: Srpen 2018

Vážení rodiče, v měsíci červnu (12. 6. – 14. 6) proběhla na naší škole kontrola ČŠI. Se závěry z tohoto šetření se můžete seznámit v příloze. Na konci školního roku jsme rovněž realizovali dotazníkové šetření mezi rodiči prvních tříd na téma výuky matematiky. Výsledky této ankety najdete opět v příloze.

Inspekční zpráva 2018

ankety 1. třídy – matematika

Vážení rodiče, vzhledem k probíhajícím pracím na výměně výtahu ve staré budově, nebude od pondělí 3. září do středy 5. září možné využít pro příchod a odchod do školní družiny boční vchod. Využijte prosím hlavního vchodu a to jak ráno při příchodu s dětmi tak i odpoledne při vyzvedávání dětí. Od čtvrtku 6. září bude boční vchod do Školní družiny zpřístupněn.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, i v tomto školním roce máte možnost využít autobusové dopravy svých dětí do MŠ Véska a zpět. Nástupním místem zůstává zastávka Dolany, rest. Výstupním místem při dovozu dětí z Mateřské školy odpoledne je zastávka Dolany, škola. Tato změna je vynucena nabídkou možnosti prodloužení doby vyzvednutí Vašich dětí po příjezdu z MŠ Véska. Tuto variantu je však nutno předem písemně dohodnout s ředitelem školy. Více informací Vám předá vedoucí učitelka MŠ Véska M. Podivínská.

 

Vážení rodiče,

s případnými dotazy ohledně průběhu výuky, organizace školního roku a dění ve škole se můžete obracet telefonicky nebo e-mailem na pedagogické pracovníky a vedení školy.

Pro Vaše dotazy jsme rovněž zřídili e-mailovou schránku skola@zsdolany.cz, na kterou můžete směřovat své dotazy, připomínky a náměty k dění ve škole. Rovněž můžete využít formulář na úvodní straně webových stránek. Veškeré náměty na vylepšení webových stránek školy pište do formuláře na úvodní straně (vpravo).

Děkuji za Vaše náměty a připomínky.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, žáci a strávníci, od 1. 9. 2018 dochází k změnám ve výši plateb za stravné. Více informací najdete v kolonce informace. Jedná se o mírné navýšení – cca 2 Kč za oběd. Pevně věříme, že budete i v tomto školním roce se stravováním v naší Školní jídelně spokojeni. Vzhledem k naplněné kapacitě již nemůžeme přijímat další cizí strávníky. Případné připomínky, náměty nebo žádosti můžete napsat na e-mail: jidelna@zsdolany.cz (tel: 585 151 757) nebo přímo řediteli školy : p.pirliomov@zsdolany.cz (tel: 607 592 284).

Vážení rodiče, jak již jistě víte vedoucí učitelka MŠ paní Coufalová ukončila pracovní smlouvu v naší organizaci k 1. 8. 2018. Za její dlouholetou obětavou pedagogickou práci jí patří veliké poděkování. Zároveň s tím jsme přistoupili k následujícím změnám:

Od 27. 8. 2018 bude funkci vedoucí učitelky MŠ Dolany vykonávat paní Mgr. J. Šubová a vedoucí učitelku Mateřské školy Dolany – Véska bude vykonávat paní M. Podivínská.  Kontaktovat je můžete prostřednictvím e-mailu: j.subova@zsdolany.cz; m.podivinska@zsdolany.cz nebo na telefonních číslech mateřských škol od 27. 8. 2018. 

Nové e-maily do obou  mateřských škol:

Mateřská škola Dolany:  msdolany@zsdolany.cz 

Mateřská škola Dolany – Véska: msveska@zsdolany.cz 

Pedagogové v MŠ:

MŠ Véska  – M. Podivínská, D. Gregorová, M. Oklešťková

MŠ Dolany – Mgr. J. Šubová, Bc. M. Prosová, H. Kučerová, Mgr. V. Ševelová (zástup do 04/2019 za Mgr. E. Mazalovou).

ŠKOLA NA-DÁLKU

Upozronění

Přestup do VI. třídy

IS pro rodiče a žáky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _