Dne 25. 06. 2018 proběhl ve sportovním areálu a ve třídách Branný den žáků I. a II. stupně naší školy.
Žáci postupovali po stanovištích, kde plnily zadané úkoly. Procvičili si a zopakovali své znalosti v oblastech: transport raněného, práce s ochrannou maskou, první pomoc, morseovka, hod granátem na cíl z různých poloh, topografie, BESIP, stavba ohňů a přístřešků, uzlování.
Ve třídách se žáci věnovali teorii – chování za mimořádných událostí, důležitá telefonní čísla….
Celá akce byla velmi zajímavá a dobře připravená ze strany učitelů a žáků devátých ročníku. Žáci byli velice spokojeni.

Mgr. M. Gazdík

 všechny fotografie najdete zde

 

ŠKOLA NA-DÁLKU
Vysvědčení pro rodiče
IS pro rodiče a žáky
Schránka důvěry
Návštěvnost stránek
Visits today: _