Ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejímiž součástmi jsou ŠD Dolany, ŠJ Dolany, MŠ Dolany a MŠ Dolany – Véska, oznamuje, že v době hlavních prázdnin bude provoz těchto součástí upraven následovně:

Školní družina – provoz přerušen od 1. 7. 2017 – 3. 9. 2017

Školní jídelna – provoz přerušen od 17. 7. 2017 do 13. 8. 2017

Mateřské školy – v době od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017 je zajištěn provoz v MŠ Dolany.

– provoz přerušen od 17. 7. 2017 do 13. 8. 2017

–  v době od 14. 8. 2017 do 25. 8. 2017 je zajištěn provoz v MŠ Dolany -Véska.

– od 28. 8. 2017 je normální provoz obou mateřských škol.