V letošním školním roce naše škola pracuje na zahraničním projektu zabývajícím se historii 1. světové války. Projekt se nazývá VOICES OF THE GREAT WAR a pracují na něm žáci devátých tříd základních škol a studenti víceletých gymnázií z ČR, Německa, Velké Británie a Francie.  Cílem projektu je povzbudit v žácích zájem o historii i dění ve vlastní zemi, zejména pak zájem o místa, kde sami žijí. Projekt by měl také poukázat na to, že za dějinnými událostmi se mnohdy skrývají citlivé osudy lidí, že válka vždy přináší velké útrapy a potíže jak těm, co bojují, tak těm, co zůstávají doma bez ohledu na zemi, ve které žijí.

Věříme, že prostřednictvím projektu se nám podaří zvýšit u žáků i učitelů zájem o studium anglického,  německého i francouzského jazyka, motivovat k dalšímu studiu jazyka, kultury i dějin a vnést tak do vyučování jakýsi evropský rozměr.

Mgr. Lenka Guňková

Registrace LO
IS pro rodiče a žáky
Objednávky ŠJ
Schránka důvěry
Office365
Návštěvnost stránek
Visits today: _