Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

Seznam přijatých dětí do ZŠ k 1. 9. 2018. V případě zájmu si můžete Rozhodnutí o přijetí vyzvednout v ředitelně školy a to v týdnu od 23. 4. – 27. 4. 2018. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí za oznámená. Ostatní případy budou řešeny individuálně. V případě nejasností se obracejte na ředitele školy – tel: 607 592 284. 

Schůzka rodičů přijatých žáků do ZŠ se uskuteční 7. 6. 2018 od 16:30 ve školní jídelně v přízemí základní školy. 

Informace o průběhu přijímacího řízení – Informace o přijímacím řízení

Zápisu do prvních tříd bude tradičně předcházet Škola na zkoušku, která se uskuteční 6. února 2018. – přihlášku najdete níže v dokumentech ke stažení.

1. Pro koho ?

 • Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2017/2018 věku šesti let. Tedy děti narozené od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2012.
 • Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud dítě dovrší ve školním roce 2018/2019 8 let, nemůže žádat o odklad.
 • děti, kterým bude 6 let až po 1.9. 2018, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z PPP poradny (narození do 31. 12. 2012) nebo doporučení z PPP porady a vyjádření pediatra ( narození po 31. 12. 2012)

2. Kdy a kde ?

 • Zápis proběhne 6.4.. 2018 od 14. 00 – 18. 00 hodin v budově školy Dolany č. p. 174 na I. stupni.
 • Pokud se nemůžete dostavit k zápisu, máme pro Vás připraven náhradní termín. Pouze nám dejte dopředu vědět, že se nedostavíte – telefonicky nebo na e-mail skola@zsdolany.cz
 • Náhradní termín zápisu je stanoven na 12. dubna 2018 a to od 13:00 – 15:00 hodin.
 • Ještě před uskutečněním zápisu proběhne tradiční akce  Škola na zkoušku-6. února 2018 v 16:00 hodin.

3. Co je potřeba ?

 • Vezměte s sebou svůj OProdný list dítěte
 • Žádost o přijetí dítěte do ZŠ a další formuláře obdržíte před zápisem na Škole na zkoušku nebo je vyplníte na místě.
 • Rodič, který bude žádat o odklad povinné školní docházky, se musí dostavit s dítětem k zápisu v řádném termínu.
 • V případě, že odklad zvažujete, žádejte o vyšetření v PPP Olomouc už před samotným zápisem.

4. Informace k odkladům PŠD

K rozhodnutí o odkladu je nutné doložit vyjádření odborného lékaře (může být i praktický lékař pro děti a dorost) a doporučení z PPP – zprávu z PPP s doporučením k OŠD jsou zákonní zástupci povinni dodat kdykoliv v průběhu měsíce dubna nebo započatého správního řízení.

5. Některé důležité formuláře a dokumenty

Nové učebny ZŠ

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky