Školní řád pro školní rok 2017 / 2018 – Školní řád ZŠ 2016 a dodatek ke školnímu řádu

obsah:

  • Práva žáků
  • Chování žáků
  • Docházka do školy
  • Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami
  • Vnitřní režim školy
  • Ochrana zdraví
  • Povinnosti žáků konajících službu ve třídě a v šatně
  • Zákonní zástupci žáků
  • Závěrečná ustanovení
  • Kritéria pro udělování výchovných opatření

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – obsah:

  • Obecné zásady
  • Způsoby hodnocení
   • Stupně hodnocení a klasifikace
  • Kritéria hodnocení
   • Kritéria tvorby referátu
  • Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
  • Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
  • Klasifikace žáka – obecné zásady
  • Celkové hodnocení žáka – obecné zásady
  • Postup do vyššího ročníku
  • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
   • Hodnocení žáků s vývojovými poruchami učení
  • Výchovná opatření
  • Opravné zkoušky
  • Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 2 k Školním řádu – dodatek ke školnímu řádu – č. 2

Dodatek č. 1 k Školním řádu – dodatek ke školnímu řádu

Ke stažení: Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků ve formátu pdf: Školní řád ZŠ 2016

 

Den dětí 2018

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky