Rozvoj aktivit doprovázejících vzdělávání v ZŠ a MŠ Aloise Štěpánka, Dolany

Od 1. února 2017 jsme zahájili realizaci projektu financovaného z EU s názvem Rozvoj aktivit doprovázejících vzdělávání na ZŠ a MŠ Aloise Štěpánka, Dolany. Realizace bude probíhat až do 31. ledna 2019 a to jak v mateřské tak základní škole. V mateřské škole jsme tak mohli přijmout od února nového pracovníka na pozici chůva v MŠ, která se věnuje nejmladším dětem, jenž nedosáhly tří let věku. V současné chvíli máme čtyři děti tohoto věku v obou mateřských školách. Další prostředky pak budou využity pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech: prevence logopedických vad, práce pedagoga s dvouletými dětmi a osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů. V základní škole jsme od začátku února otevřeli pro děti čtyři nové kroužky, které vedou pedagogové naší školy: čtenářský klub, klub zábavné logiky, kroužek doučování pro žáky II. stupně a kroužek přípravy na vyučování pro žáky I. stupně. Od 1. února jsme rovněž rozšířili školní poradenské pracoviště o služby školního psychologa, který je k dispozici žákům, pedagogům i rodičům každou středu, čtvrtek a pátek. Na toto místo jsme vybrali paní psycholožku Mgr. Magdalénu Hebelkovou. Ta se své pozice ujala velice aktivně a prvním jejím příspěvkem k budování dobrých vztahů v dětském kolektivu je nabídka preventivního programu s názvem Druhý krok. Na realizaci celého projektu by měla škola obdržet finanční částku 1 255 994 Kč, která bude využita nejen na platy všech, kteří se na realizaci projektu podílejí, ale rovněž i na nákup nových učebních pomůcek.

Od 1.února 2017 působí na Základní škole školní psycholog – Mgr. M. Hebelková

Od 1. února 2017 působí v MŠ Dolany a MŠ Véska chůva pro nejmenší děti.

Od 1. září 2017 působí chůva v mateřské škole pouze v MŠ Véska.

přehled kroužků – II. pololetí 2016_2017

přehled kroužků I. pololetí 17_18

přehled kroužků II. pololetí 17_18