Vážení rodiče, zveřejňujeme seznam dětí přijatých do Mateřské školy Dolany a Mateřské školy Dolany – Véska pro školní rok 2018/2019. Schůzky s rodiči přijatých dětí proběhnou 6. 6. od 16:00 hodin v MŠ Véska a v MŠ Dolany. Zákonní zástupci nepřijatých dětí si vyzvednou rozhodnutí o nepřijetí v ředitelně školy a to v pondělí 28. května (7:30 – 16:00) nebo ve středu 30. května (7:30 – 16:00 hod.). Celkem k zápisu přišlo 41 dětí, z toho přijatých k předškolnímu vzdělávání je 22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do Mateřské školy Dolany a Mateřské školy Dolany – Véska proběhne 10. a 11. května 2018.

MŠ Dolany – 10. května (13:00 – 17:00)

MŠ Dolany – Véska – 11. května (13:00 – 16:00)

Vezměte k zápisu i své děti a zároveň si můžete prohlédnout Mateřskou školu, do které budou Vaše děti docházet !!!

Spádová oblast pro obě mateřské školy je území obce Dolany – Dolany, Véska, Pohořany

Předpokládaný počet přijatých (bude upřesněn po zápisu do ZŠ) – MŠ Dolany – 12 dětí; MŠ Dolany – Véska – 12 dětí.

Provozní doba obou mateřských škol zůstane v příštím školním roce nezměněna !!!

MŠ Dolany – 6:20 – 16:30 hod.       MŠ Véska – 6:45 – 15:45 hod. (Pro děti z MŠ Véska, které si rodiče nemohou vyzvednout v tomto čase zvažujeme možnost, že si je budou moci vyzvednout do 16:30 hodin v MŠ Dolany, kam budou odvedeny pedagogem po příjezdu autobusem do Dolan v 15:55 hodin).

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí a mají bydliště ve spádové oblasti mateřských škol (Dolany, Véska, Pohořany)

Přednostně budou přijaty děti, které dovrší věku 3 let do 31. 8. 2018 a mají bydliště ve spádové oblasti mateřských škol (Dolany, Véska, Pohořany). 

Další děti budou přijímány dle kritérií vydaných ředitelem školy – ke stažení zde:Kritéria přijetí

Pro lepší orientaci dodáváme organizační podrobnosti k zápisu – ke stažení zde: Informace k organizaci zápisu

Další důležité dokumenty: 

Přihláška do Mateřské školy (můžete si předvyplnit nebo jí dostanete u zápisu) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Potvrzení od lékaře (dostanete u zápisu nebo si jí můžete stáhnout a přinést k zápisu) lékařská zpráva pro MŠ

Informace MŠMT pro rodiče k změnám – Info o přijejí mš- rodiče

Oznámení o individuálním vzdělávání – Oznámení-o-individuálním-vzdělávání-2018

Noc s Andersenem – 29.3.

Vstup do IS pro rodiče

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _