Mateřská škola Dolany – Véska
Identifikátor zařízení: 107 626 357
Sídlo: 783 16 Dolany – Véska č.p. 64
Telefonní číslo: 585 396 568
E-mail: msveska@zsdolany.cz
Web: http://msveska.webnode.cz
Počet tříd: 2
Umístění MŠ: v samostatně stojícím rekonstruovaném objektu
v budově se 2 NP jsou umístěny šatny, sociální zařízení, 2 herny, jídelna, výdejna jídla, ložnice, sklad lehátek, kancelář; kolem objektu vlastní zahrada s prolézačkami a pískovištěm
Počet dětí
Celodenní docházka: 40 dětí
Činnost: realizována podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Kouzelný čas ve školce“
Personální zabezpečení:
Vedoucí učitelka Podivínská Monika
Učitelky: Oklešťková Markéta
Gregorová Dagmar
Uklízečky: Dvořáková Ivana
Šolc Veronika
Zápis dětí do MŠ: květen 2019