Mateřská škola Dolany
Identifikátor zařízení: 107 626 357
Sídlo: 783 16 Dolany č.p. 693
Nové telefonní číslo: 608 885 951
E-mail: msdolany@zsdolany.cz
Web: http://www.msdolany.com/
Počet tříd: 2
Umístění MŠ: novostavba na místě bývalé školní zahrady
komplex MŠ: šatny, kancelář, 2 herny, 2 ložnice, sociální zařízení, přípravna jídla;
Počet dětí
Celodenní docházka: 56 dětí
Činnost: realizována podle Školního vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání „Kouzelný čas ve školce“
Personální zabezpečení:
Vedoucí učitelka Mgr. Šubová Jaroslava
 Učitelky Mgr. Ševelová Veronika
Hana Kučerová
Bc. Prosová Mirka
Uklízečky: Kalábová Dagmar
Sedlářová Monika
Zápis dětí do MŠ:  květen 2019

 

Celoroční plán činnosti 2018_2019

Celoroční plán činnosti 2017_2018