Školní jídelna Dolany
Identifikátor zařízení: 102 892 873
Telefonní číslo: 585 151 757
E-mail: jidelna@zsdolany.cz
Vedoucí: Kolářová (Bogdanová) Miroslava
Kuchařky: Večeřová Věra
Zatloukalová Jitka
Rozsypalová Miroslava
Pracovnice obchodního provozu: Grundová Marie
Wenzlová Irena

Mikšová Petra

Výdej obědů
Žáci a zaměstnanci školy: 11.10 – 13.25 hod.
Cizí strávníci: 11.00 – 11.30 hod.
Cizí strávníci vstupují do školní jídelny bočním vchodem (od asfaltového hřiště).
Vnitřní řád školní jídelny 2018

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny 2018

Informace

přihláška ke stravování – CIZÍ NET

Přihláška ke stravování – MŠ NET

Přihláška ke stravování – ŽÁCI NET