Při počátečním přihlášení strávníka bude inkasována částka odpovídající počtu stravovacích dnů v daném měsíci násobených cenou stravy. V každém dalším měsíci bude stravné odpovídat počtu stravovacích dnů v měsíci po odečtu odhlášených obědů za uplynulý měsíc.
Po skončení školního roku budou případné přeplatky u dětí MŠ převedeny do dalšího školního roku, u dětí ZŠ budou vráceny na běžné účty nebo vyplaceny v hotovosti u účetní školy.

Stravné lze platit:

1.Inkasním způsobem z kteréhokoliv běžného účtu u kterékoliv banky 

U tohoto způsobu placení je zapotřebí zřídit v bance inkasní souhlas k našemu běžnému účtu č. 181 268 451 / 0300. Nezadávejte žádný variabilní ani specifický symbol. Kopii inkasního souhlasu pošlete do školní jídelny nebo přepošlete e-mailem na adresu : jidelna@zsdolany.cz

2. Poštovní poukázkou, kterou obdržíte začátkem každého měsíce, způsob plateb je stejný jako u účtů. Vzhledem k výši poštovních poplatků doporučuji využít inkasní způsob placení stravného.

Ceny stravného od 1.9.2018 :

MŠ polodenní             32,- Kč

MŠ celodenní             39,-Kč

MŠ celodenní 7-letí    43,-Kč

ZŠ 6-10 let                 24,-Kč

ZŠ 11-14 let               27,-Kč

ZŠ 15-letí                   32,-Kč

Cïzí strávníci              61,-Kč

                                                                                                          M.Kolářová

                                                                                                                 ved.ŠJ