Od 1. září 2018 jsme zahájili realizaci projektu financovaného s EU (Erasmus +) s názvem Our common past and contemporary European values (Společná minulost a společné evropské hodnoty). V rámci tohoto projektu budeme spolupracovat s dvěma zahraničními školami: IC DE AMICIS-DA VINCI, v italské CASERTĚ a Agrupamento de Escolas D. João v portugalské Baixa da Banheira. Žáci budou pracovat na dlouhodobých úkolech a rovněž se budou moci účastnit výjezdu do zahraničí: duben 2019 – Portugalsko (7 dní) a říjen 2019 – Itálie (7 dní). Každého výjezdu se zúčastní 8 žáků a 3 učitelé. Veškeré výdaje budou hrazeny se získaného grantu. Kritéria výběru budou následující: účast na práci v rámci projektu (odpolední kroužek či v průběhu výuky), průběžný prospěch ve výuce anglického jazyka.

Odkaz na internetové stránky partnerských škol:

IC DE AMICIS-DA VINCI (Itálie, Caserta) – www.icsdeamicis-davinci.it 

Agrupamento de Escolas D. João (Portugalsko, Baixa de Banheira) – http://aedjoao1.ccems.pt/

Odkaz na webové stránky projektu: https://twinspace.etwinning.net/72408