Měsíční plány

3. 4 –  Beseda s Celní správou – VII. třídy  

5. 4. –  Školní kolo Pythagoriády – žáci V. – VIII. tříd    

5. 4. –  Recitační soutěž pro žáky II. stupně – ZŠ Dolany    

5. 4. –  Zasedání žákovského parlamentu

6. 4. –  Zápis do prvních tříd ( 14:00 – 18:00)  – I. stupeň ZŠ Dolany  

9. – 10. 4. –  Zahraniční zájezd – Osvětim – žáci IX. tříd   

10. 4. – Založení ČSR – divadlo jednoho herce – IV. – VIII. třídy – ZŠ Dolany 

12. – 17. 4. – Přijímací zkouška na SŠ  

13. 4. – Okresní kolo soutěže Zlatý list    

17. 4. – Okresní kolo matematické olympiády – vybraní žáci 

19. 4.  – Třídní schůzky (16:30 – 18:00) , od 15:45 – Schůze rady SRPŠ    

24. 4. – Exkurze – Litovelské Pomoraví – VII.C 

26. 4. – Proč se sochy na Velikonočním ostrově mračí – program VI. A a VII. B – Sluňákov

27. 4. – Projektový den – 

27. 4. – sportovní soutěž OVOV – Olomouc – vybraní žáci

1. 5. – Státní svátek 

27. 4. a 30. 4. – dřívější ukončení výuky – I. stupeň – 11:10, II. stupeň – 12:05 

 

5. 3 – 9. 3. –  Jarní prázdniny, přerušení provozu Školní družiny 

13. 3. –  Zločin kolem nás – beseda s J. Klímou – VIII. třídy (Kino Metropol)   

15. 3. –  Zasedání žákovského parlamentu – 13:25   

16. 3. –  Matematický klokan – žáci II. – V. tříd

16. 3. – Divadelní představení Tarzan – I. a II. třídy – Moravské divadlo Olomouc 

19. 3. – Příhody včelách medvídků – III. třídy- Divadlo Šantovka  

21. 3. – Beseda s Ing. Maleňákem – IX. třídy – Bea Centrum Olomouc 

21. 3. –  Recitační soutěž žáků I. stupně  

23. 3. – Noc s Andersenem – vybraní žáci   

27. 3. – Soutěž Zlatý list – školní kolo  

28. 3.  – Den učitelů   

29. 3. – 2. 4. – Velikonoční prázdniny, provoz ŠD zajištěn 29. 4. od 7:00 do 11:30  

 

1. 2. –  Třídnické hodiny, vystoupení Abraka Muzika v tělocvičně školy   

2. 2. –  Pololetní prázdniny, přerušení provozu ve Školní družině    

5. 2. –  9. 2. –  Projekt EDISON    

5. 2. – Filmové představení Nezkrocená Brazílie (IV. a V. třídy)

6. 2. – Škola na zkoušku od 16:00 hodin pro předškoláky

9. 2. – Žákovský ples od 14:00 hodin v suterénu školy – učebna HV

10. 2. – 16. 2. Lyžařský výcvikový zájezd VII. A – Kouty nad Desnou – žáci, kteří nejedou budou mít výuku dle rozvrhu VII. B a VII. C 

15. 2. –  Zasedání žákovského parlamentu od 13:25 hod. 

19. 2. – 22. 2. – Školní kolo matematické soutěže Pangea     

22. 2., 23. 2. – Přednáška KHS Olomouc – Buď HIV negativní – žáci IX. tříd  

24. 2. –  Školní ples – pořádá Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s.

3. 1. –  Zahájení výuky v kalendářním roce 2018  

4. 1. –  Vystoupení žáků školy v DPS Chválkovice (pěvecký kroužek a V. A)    

4. 1. –  Zasedání žákovského parlamentu (13:20 – učebna Zeměpis)    

6. – 12.1. –  Lyžařský výcvikový zájezd VII. B, VII. C – Kouty nad Desnou – žáci, kteří nejedou budou mít výuku dle rozvrhu VII. B 

9. 1. –  Prevence hrou – preventivní program pro žáky III. tříd

11. 1. –  Prodloužené konzultační hodiny od 13:30 do 17:00 hodin     

17. 1. – Noc na Karlštejně -Moravské divadlo Olomouc – VII. třídy  

23. 1. –  Uzavření pololetní klasifikace 

31. 1. –  Rozdání vysvědčení, dřívější ukončení výuky   

1. 2. –  Den pro žákovský parlament a vystoupení Abraka Muzika v tělocvičně školy (vstupné 50 Kč)

2. 2. – Pololetní prázdniny    

 

1. 12. – Zájezd žáků VIII. a IX. tříd do Vídně. 

2. 12. –  Den otevřených dveří ( 9:00 – 12:00) – ZŠ Dolany   

5. 12. –  Mikulášské koledování – MŠ a I. stupeň ZŠ   

5. 12. –  Olympiáda v Českém jazyce (vybraní žáci II. stupně) 

7. 12. –  Konverzační soutěž v AJ, NJ – Gymnázium Šternberk 

7. 12. –  Zasedání žákovského parlamentu    

12. 12. – Prevence hrou – beseda pro III. třídy  

13. 12. –  Návštěva Obecního úřadu Dolany (VI. třídy)  

14. 12. –  Jak vzniká papír, zimní přírodou (II. třídy) – Sluňákov  

15. 12. – Maňáskové divadlo – Školní družina   

18. 12. – Vánoční pohoda – koncert v tělocvičně školy (I. a II. stupeň)    

19. 12. – Vánoční dílničky pro nejmenší – dopoledne – vestibul školy 

21. 12. – Vánoční projektový den   

22. 12. – Třídnické hodiny (vánoční besídky ve třídách)  

23. 12. – 2. 1. 2018 – Vánoční prázdniny – nástup do školy je 3. ledna 2018

Další akce:  Vánoční vystoupení pro DPS Véska DPS Chvalkovice (termín bude upřesněn)

 

1. 11. –  Přednáška – Sebeobrana – VII. C  

2. 11. –  Zasedání žákovského parlamentu ( 13:25 – učebna Z)   

3. 11. –  Mikroregionální liga školních družin – IV. oddělení ŠD   

8. 11. –  Anglické divadelní představení John and Mary (V. třídy – Kino Metropol)

8. 11. – Divadlo – Romeo a Julie (II. stupeň – tělocvična školy) – 45 Kč na žáka 

8. 11. – Turnaj ve florbale – starší žáci – ZŠ Stupkova   

10. 11. – Přednáška – Sebeobrana- VII. B – 50 Kč na žáka 

13. 11. –  Vycházka za bobry – Sluňákov – žáci EkV a PřS 

14. 11. – Divadlo – Oheň, země, voda, vzduchu – II. třídy – 70 Kč na žáka  

16. 11. – Soutěž Matemánie – Gymnázium Šternberk – vybr. žáci VIII. a IX. třídy  

16. 11. a 23. 11. – Testy profesní orientace – vybr. žáci IX. tříd   

17. 11. – Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii 

22. 11. – Jak si nenechat ublížit – přednáška – VI. A  

22. 11. – Scholaris – IX. třídy 

23. 11.  Třídní schůzky (16:30 – 18:00) – od 15:45 – Schůze Rady SRPŠ (učebna Z), 16:00 – Schůzka k přijímacím zkouškám(suterén – učebna HV), 16:20 – Schůzka k LVZ (suterén – učebna HV) 

24. 11. – Zase Já – preventivní program pro žáky VII. B

27. 11. – 5. 12 .  – Preventivní zubní prohlídky 

1. 12. – Zájezd – Adventní Vídeň 

2. 12. – Den otevřených dveří – aneb dopoledne plné zábavy 

 

EDISON 2018

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky