Měsíční plány

3. 1. –  Zahájení výuky v kalendářním roce 2018  

4. 1. –  Vystoupení žáků školy v DPS Chválkovice (pěvecký kroužek a V. A)    

4. 1. –  Zasedání žákovského parlamentu (13:20 – učebna Zeměpis)    

6. – 12.1. –  Lyžařský výcvikový zájezd VII. B, VII. C – Kouty nad Desnou – žáci, kteří nejedou budou mít výuku dle rozvrhu VII. B 

9. 1. –  Prevence hrou – preventivní program pro žáky III. tříd

11. 1. –  Prodloužené konzultační hodiny od 13:30 do 17:00 hodin     

17. 1. – Noc na Karlštejně -Moravské divadlo Olomouc – VII. třídy  

23. 1. –  Uzavření pololetní klasifikace 

31. 1. –  Rozdání vysvědčení, dřívější ukončení výuky   

1. 2. –  Den pro žákovský parlament a vystoupení Abraka Muzika v tělocvičně školy (vstupné 50 Kč)

2. 2. – Pololetní prázdniny    

 

1. 12. – Zájezd žáků VIII. a IX. tříd do Vídně. 

2. 12. –  Den otevřených dveří ( 9:00 – 12:00) – ZŠ Dolany   

5. 12. –  Mikulášské koledování – MŠ a I. stupeň ZŠ   

5. 12. –  Olympiáda v Českém jazyce (vybraní žáci II. stupně) 

7. 12. –  Konverzační soutěž v AJ, NJ – Gymnázium Šternberk 

7. 12. –  Zasedání žákovského parlamentu    

12. 12. – Prevence hrou – beseda pro III. třídy  

13. 12. –  Návštěva Obecního úřadu Dolany (VI. třídy)  

14. 12. –  Jak vzniká papír, zimní přírodou (II. třídy) – Sluňákov  

15. 12. – Maňáskové divadlo – Školní družina   

18. 12. – Vánoční pohoda – koncert v tělocvičně školy (I. a II. stupeň)    

19. 12. – Vánoční dílničky pro nejmenší – dopoledne – vestibul školy 

21. 12. – Vánoční projektový den   

22. 12. – Třídnické hodiny (vánoční besídky ve třídách)  

23. 12. – 2. 1. 2018 – Vánoční prázdniny – nástup do školy je 3. ledna 2018

Další akce:  Vánoční vystoupení pro DPS Véska DPS Chvalkovice (termín bude upřesněn)

 

1. 11. –  Přednáška – Sebeobrana – VII. C  

2. 11. –  Zasedání žákovského parlamentu ( 13:25 – učebna Z)   

3. 11. –  Mikroregionální liga školních družin – IV. oddělení ŠD   

8. 11. –  Anglické divadelní představení John and Mary (V. třídy – Kino Metropol)

8. 11. – Divadlo – Romeo a Julie (II. stupeň – tělocvična školy) – 45 Kč na žáka 

8. 11. – Turnaj ve florbale – starší žáci – ZŠ Stupkova   

10. 11. – Přednáška – Sebeobrana- VII. B – 50 Kč na žáka 

13. 11. –  Vycházka za bobry – Sluňákov – žáci EkV a PřS 

14. 11. – Divadlo – Oheň, země, voda, vzduchu – II. třídy – 70 Kč na žáka  

16. 11. – Soutěž Matemánie – Gymnázium Šternberk – vybr. žáci VIII. a IX. třídy  

16. 11. a 23. 11. – Testy profesní orientace – vybr. žáci IX. tříd   

17. 11. – Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii 

22. 11. – Jak si nenechat ublížit – přednáška – VI. A  

22. 11. – Scholaris – IX. třídy 

23. 11.  Třídní schůzky (16:30 – 18:00) – od 15:45 – Schůze Rady SRPŠ (učebna Z), 16:00 – Schůzka k přijímacím zkouškám(suterén – učebna HV), 16:20 – Schůzka k LVZ (suterén – učebna HV) 

24. 11. – Zase Já – preventivní program pro žáky VII. B

27. 11. – 5. 12 .  – Preventivní zubní prohlídky 

1. 12. – Zájezd – Adventní Vídeň 

2. 12. – Den otevřených dveří – aneb dopoledne plné zábavy 

 

2. 10. –  Divadelní představení Robin Hood – Moravské divadlo Olomouc (VIII. třídy) 

2. 10. –  Návštěva Knihovny města Olomouce – VI. A třída  

3. 10. –  Školní kolo logické olympiády (I. stupeň)  

4. 10. –  Branný závod O putovní pohár primátora Olomouce – Sv. Kopeček

5. 10. – Jednání žákovského parlamentu – 13:30 (III. – IX. tř.) 

6. 10. – Planeta Země – Brazílie (VII. tř.) – Kino Metropol  

6. a 11. 10.  –   Mykologická exkurze – VI. třídy 

10. 10. –  Školní kolo logické olympiády (II. stupeň) 

10. 10. – Divadelní představení Odysseus – Moravské divadlo Olomouc (VI. třídy)  

12. – 13. 10. – Projekt 72 hodin 

19. 10. a 24. 10. – Zoologická exkurze – Sv. Kopeček – VII. A  a VII. C třída  

23. a 24. 10. – Přednáška Sebeobrana (VII. A) a Jak si nenechat ublížit (VI. B) 

25. 10. – Projektový den – Naši slavní sportovci 

26. – 27. 10. – Podzimní prázdniny 

28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného Československa  

4. září – 8:30- Slavnostní zahájení školního roku – prostranství u školy

5. září – výuka od 7:30 hodin – I. stupeň do 11:10, II. stupeň do 12:05 hod. 

7. září – Schůzka žákovského parlamentu (III. – IX. třídy) 

7. září – Třídní schůzky I.tříd (od 16:00 hod.)

8. září – Program Farnosti Dolany (I. – IV. třída)

11. září – Focení žáků I. tříd 

13. – 15. září – registrace do školního kola logické olympiády

14. září – První lekce plavání – žáci III. tříd

14. září – Schůze SRPŠ (od 16:00 hod – ŠJ) a třídní schůzky (od 16:30) 

15. září – začátek sběru starého papíru (každý pátek od 7:10 – 7:25 – vestibul školy)

23. září – Slavnostní setkání při příležitosti 300 let dolanského školství 

25. – 27. září – Adaptační pobyt žáků VI. tříd 

26. září – Schůze Školské rady ( od 17:00 hod.)

28. září – Státní svátek 

 

 

 

Školní kalendář 2018

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva