Měsíční plány

31. 5 –  Den dětí    

3. 6. – Školní výlet V. B, Exkurze semináře SVS Olomouc, zasedání žákovského parlamentu (9:10 – cv. kuchyňka)    

4.-  5. 6. –  Školní výlety – IX. A, VI. A  a VI. B, III. třídy  

6. – 7. 6.  – Školní výlet IX. A     

6. 6. –  Prodloužené konzultace (14:00 – 17:00), schůzka rodičů budoucích žáků prvních tříd – školní jídelna – 16:00 hodin 

10. 6. – Exkurze žákovského parlamentu – Praha, výlet VIII. A     

12. 6. – Výlet VI. C třídy 

13. 6. – Schůzka rodičů žáků budoucích VI. tříd – 16:00 – školní jídelna     

14. 6.  –  Ukončení sběru starého papíru – vyhlášení vítězů při Slavnostním ukončení   

17. 6. – 25. 6. – Preventivní zubní prohlídky pro přihlášené žáky

18. 6. – Ukončení klasifikace, Školní výlet VII. tříd    

21. 6. – Škola má talent – soutěž pro talentované žáky naší školy  

24. 6. – Branný den 

25. 6. – Sportovní den – I. stupeň      

26. 6. – Sportovní den – II. stupeň    

27. 6. – Třídnické hodiny 

28. 6. – Slavnostní ukončení školního roku – 8:30 – areál školy, provoz školní družiny do 13:00 hodin, obědy od 10:00 do 12:00 hodin     

29. 6. – Exkurze Miele Uničov – IX. A  

25. 5. – 1. 9. – Hlavní prázdniny 

1. 5 –  Státní svátek   

2. 5. – Třídnické hodiny (I. stupeň -ukončení 11:10, II. stupeň – 12:05)    

2. 5. –  Zasedání žákovského parlamentu 12:20 hodin 

6. – 12. 5.  – Mezinárodní vzdělávací aktivita – Portugalsko – Erasmus + (vybraní žáci)    

8. 5. –  Státní svátek 

9. 5. – Projektový den s odborníkem – VIII. B    

9. – 10. 5. – Zápis do MŠ Dolany a MŠ Véska

10. 5. – Besídka ke Dni Matek – 16:00 hodin – tělocvična školy    

10. 5.  –  Exkurze – Litovelské Pomoraví – VII. A  

13. 5. – Soutěž hlídek mladých zdravotníků   

14. 5. – Pohár rozhlasu Olomouc   

14. 5. – Exkurze Miele Uničov – IX. B  

15. 5. – Dopravní výchova Šternberk – IV. třídy     

16. 5. – Pohár rozhlasu, Exkurze Litovelské Pomoraví, Projektový den, Divadelní představení    

17. 5. – Fotografování tříd, Krajské kolo štafetového poháru (vybr.žáci I. stupně) 

22. 5. – Ukončení výuky na I. stupni – 11:10 hodin  

24. 5. – Exkurze Miele Uničov – IX. A  

25. 5. – Meziobecní olympiáda – Sportovní areál obce Dolany

28.5. –  Okresní kolo Pythagoriáda (vybr. žáci) 

31. 5. – Den dětí – Sportovní areál obce Dolany 

3. 4 –  Ukončení výuky I. stupeň v 11:10 hodin  

4. 4. – Tanec v dílech našich skladatelů – Reduta Olomouc (VII. třídy)   

4. 4. – Zasedání žákovského parlamentu 13:25 – učebna Z

4. 4.  – Pythagoriáda pro žáky V. – VIII. tříd   

5. 4. –  Beseda o dospívání – VI. A ( 9:30 – 11:10) 

10. 4. – Dřívější ukončení výuky na II. stupni – 12:05 hod.   

11. 4. – Recitační soutěž žáků II. stupně – 13:45 – učebna ČJ   

12. 4     Beseda o dospívání VI. C (10:25 – 12:05) 

12. 4. – Zápis do 1. tříd – 14:00 – 18:00 hodin  

15. 4. – Exkurze do Rožnova pod Radhoštěm IV. třídy  

16. 4. – Třídní schůzky 16:30 – 18:00, jednání SRPŠ – od 16:00 – učebna Zeměpisu 

17. 4. – Projektový den – recyklace a třídění odpadů    

17. 4. –  Matematická soutěž pro žáky IV. tříd ve Šternberku   

18. 4. – Provoz školní družiny do 12:00 hod. 

18. 4. – 22. 4. – Velikonoční prázdniny 

24. 4. – Beseda o dospívání – VI. B (11:20 – 13:00) 

25. 4. – Florbalový turnaj o putovní pohár Aloise Štěpánka

1.5. –     Státní svátek 

 

1. 3 – Žákovský ples – učebna HV (15:00 – 18:00) 

4. 3. – Přednáška – Drogorová kriminalita – Metropol Olomouc – VIII. třídy  

6. 3. – Anglické představení – Metropol Olomouc – IV. třídy a IX. třídy

7. 3.  – Zasedání žákovského parlamentu 

8. 3. – Jumping Drums – výchovný koncert tělocvična školy (I. – IX.třída) 

11. – 15. 3. – Jarní prázdniny, přerušený provoz ŠD  

18. – 22. 3. – Předání zápisových lístků pro uchazeče SŠ a víceletá gymnázia  

18. 3. – Čtyřlístek – představení pro žáky III. tříd – Metropol Olomouc

22. 3. – Matematický klokan – pro žáky I. stupně  

25. 3. –  Petr a Lucie – divadelní představení pro žáky VIII. tříd 

25. 3. – Planetárium Morava – tělocvična školy (IV. – VII. třídy) 

27. 3. – Jednání školské rady   

28. 3. –  Den učitelů  

29. 3. – Noc s Andersenem  

6. 2 – Škola na zkoušku od 16:00 – pro předškoláky

7. 2. – Beseda s Policií ČR – Školní družina – I. a II. oddělení 

7. 2. – Zasedání žákovského parlamentu 

8. 2. – Planetárium Morava (40 Kč – tělocvična školy) – MŠ, ŠD + III. třídy

13. 2. – Školní kolo matematické soutěže Pangea  

23. 2. –1. 3. – Lyžařský výcvikový zájezd Kouty nad Desnou – VII. třídy 

23. 2. – Školní ples

25. 2. – 1. 3. – Projekt EDISON 

25.2. –  Divadelní představení Tarzan – Moravské divadlo Olomouc – V. třídy 

1. 3. – Žákovský ples

3. 1 – zahájení výuky v roce 2019

3. 1. – 13:25 – Schůzka žákovského parlamentu – III. – IX. třídy

10. 1. – 14:30 – 17:00 – Prodloužené konzultace, od 16:00 hod. schůzka k LVZ pro VII. třídy – učebna HV

14. 1. – Dopravní výchova pro žáky IV. tříd

14. – 24. 1. – Preventivní zubní prohlídky pro přihlášené žáky 

22. 1. – Veletrh středních škol ve Šternberku (žáci VIII. – IX. tříd) 

22. 1. – Uzavření pololetní klasifikace

31. 1. – Pyžamový den a předání vysvědčení za I. pololetí (dřívější ukončení výuky)

1.2. –  Pololetní prázdniny, provoz ŠD dle zájmu rodičů