Měsíční plány

3. 1 – zahájení výuky v roce 2019

3. 1. – 13:25 – Schůzka žákovského parlamentu – III. – IX. třídy

10. 1. – 14:30 – 17:00 – Prodloužené konzultace, od 16:00 hod. schůzka k LVZ pro VII. třídy – učebna HV

14. 1. – Dopravní výchova pro žáky IV. tříd

14. – 24. 1. – Preventivní zubní prohlídky pro přihlášené žáky 

22. 1. – Veletrh středních škol ve Šternberku (žáci VIII. – IX. tříd) 

22. 1. – Uzavření pololetní klasifikace

31. 1. – Pyžamový den a předání vysvědčení za I. pololetí (dřívější ukončení výuky)

1.2. –  Pololetní prázdniny, provoz ŠD dle zájmu rodičů

 

1.12. – Den otevřených dveří (8:30 – 12:00) 

4.12. – Olympiáda v ČJ – II. stupeň  

4.12. – Maňáskové divadlo – Školní družina

5.12. – Mikulášské koledování – I. stupeň a MŠ

5. 12. – Exkurze na Obecní úřad Dolany – VI. B, VI. C

6. 12. – Zasedání žákovského parlamentu – 13:25 hod. 

6. 12. – Preventivní program „Neboj se promluvit“ – VIII. A – Olomouc

7. 12. – Adventní Vídeň – zájezd žáků II. stupně  

10. 12. – Divadlo na Šantovce – I. A, I. B

10. 12. –  Beseda Hustej net – V. třídy (vstupné 80 Kč)

11. 12. – Přednáška o životě seniorů – VIII. třídy 

17. 12. – Krajské kolo ČEPS Cup florbal – Lipník nad Bečvou

19.12. – Vánoční dílničky pro MŠ – vestibul školy

20. 12. – Projektový den – Tradiční řemesla a vánoční zvyky (ukončení vyuč. 11:10 I.st., 12:05 – II.st.)

21. 12. – Projekce vánočního filmu, vánoční besídky ve třídách (ukončení vyuč. 11:10 I.st., 12:05 – II.st.)

22. 12. – 2. 1. 2019 – Vánoční prázdniny

3. 1. 2019 – Zahájení vyučování v novém roce 2019 

 Preventivní zubní prohlídky proběhnou v měsíci lednu

1.11. – Divadelní představení Olomouc – žáci IX. tříd

1.11. – Zasedání žákovského parlamentu – od 13:20 hod. 

7.11. – Přednáška Sebeobrana – žáci VII. B třídy

9.11. – Dřívější ukončení výuky – I. stupeň 11:10 (olympijský víceboj), II. stupeň – 12:05 (třídnická hodina)

15. 11. – Třídní schůzky (od 16:30 hod. – společná), od 15:45 hod. – Schůze Rady SRPŠ, od 16:00 – Schůze k přijímacím zkouškám na SŠ

20. 11. – Turnaj ve florbalu – ČEPZ Cup – V. třídy 

21. 11. – Scholaris – burza středních škol Olomouc – IX. třídy

22.11. – Noc na Karlštejně (Moravské divadlo Olomouc) – žáci VII. tříd

27. 11. – 2. 12. – Návštěva partnerských škol Erasmus + (Portugalsko, Itálie)

30.11. – Dřívější ukončení výuky – I. stupeň 11:10 (olympijský víceboj), II. stupeň – 12:05 (třídnická hodina)

1.12. – Den otevřených dveří (8:30 -12:00) 

Další akce: Preventivní zubní prohlídky 

Testy profesní orientace (vybraní žáci IX. tříd)

2. 10. – Přednáška – Právní minimum – IX. A (50 kč) – 11:20 – 13:00

3. 10. a 10. 10. – Příběhy pana Tydýta – I. třídy

3. 10. – Školní kolo logické olympiády – žáci I. stupně

3. 10. – Jednání školské rady – 17:00 

4. 10. – Branný závod o Putovní pohár primátora Olomouce – vybr. žáci 

4. 10. – Druhé jednání žákovského parlamentu 

5. 10. – Mykologická exkurze – VI. B, VI. C 

5. 10. – Přednáška – Právní minimum – IX. A (50 kč) – 11:20 – 13:00

10. 10 – Recyklace hrou – IV. – VIII. třídy

10. 10. – Přírodovědný klokan – vybraní žáci II. stupně

11. 10. – Školní kolo logické olympiády – žáci II.stupně

11. 10. – Mykologická exkurze – VI. A 

12. 10. – Projektový den 72 hodin (dřívější ukončení výuky – I. stupeň – 11:10, II. stupeň – 12:05) 

15. 10. – Mikroregionální liga školních družin – ŠD IV, Exkurze Olomouc – VIII. SVS

16.10., 18. 10. – Jak si nenechat ublížit – přednáška pro VI. B a pro VI. A

19. 10. Projektový den – Výročí 100 let vzniku Československa (dřívější ukončení výuky – I. stupeň – 11:10, II. stupeň – 12:05) 

25. 10. – Výročí 100 let vzniku Československa – promítání filmu Hovory s TGM – VII. – IX. třídy

26. 10.  – Hudební vystoupení Abraka Muzika – I. a II. stupeň – vstupné 60 Kč

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny, provoz ŠD dle zájmu rodičů

31. 10. – Přednáška – Sebeobrana – VII. A – 50 Kč

 

3. září – 8:30- Slavnostní zahájení školního roku – prostranství u školy (ŠD v provozu do 13:30 hodin), Slavnostní přivítání žáků prvních tříd, focení žáků I. tříd – budova ZUŠ

4. září – výuka od 7:30 hodin – I. stupeň do 11:10, II. stupeň do 12:05 hod. 

6. září – Třídní schůzky I.tříd (od 16:00 hod.) – budova ZUŠ Dolany

 

13. září – První lekce plavání – žáci III. tříd

13. září – Schůzka žákovského parlamentu (III. – IX. tříd) – 13:20 – učebna Zeměpisu

14. září – začátek sběru starého papíru (každý pátek od 7:10 – 7:25 – vestibul školy)

17. – 20. září – Adaptační pobyt VI. tříd – Třemešek u Oskavy

17. – 21. září – registrace do školního kola logické olympiády

20. září – Schůze SRPŠ (od 16:00 hod – ŠJ) a třídní schůzky (od 16:30) 

 

Schůze Školské rady ( od 17:00 hod.)

28. září – Státní svátek