Informace pro rodiče

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejíž součástí je Školní družina Dolany, oznamuje, že z důvodu malého zájmu rodičů o umístění dětí do ŠD bude v průběhu podzimních prázdnin 29. října a 30. října 2018 přerušen provoz Školní družiny Dolany.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče žáků VII. – IX. tříd, obracíme se na Vás ohledně zapojení Vašich dětí do projektu, na který získala naše škola finanční prostředky z programu Erasmus +, s názvem Our common past and contemporary European values (Společná minulost a společné evropské hodnoty). V rámci tohoto projektu budeme spolupracovat s dvěma zahraničními školami: IC DE AMICIS-DA VINCI, v italské CASERTĚ a Agrupamento de Escolas D. João v portugalské Baixa da Banheira. Žáci budou pracovat na dlouhodobých úkolech a rovněž se budou moci účastnit výjezdu do zahraničí: duben 2019 – Portugalsko (7 dní) a říjen 2019 – Itálie (7 dní). Každého výjezdu se zúčastní 8 žáků a 3 učitelé. Veškeré výdaje budou hrazeny se získaného grantu. Kritéria výběru budou následující: účast na práci v rámci projektu (odpolední kroužek či v průběhu výuky), průběžný prospěch ve výuce anglického jazyka. Veškeré informace o projektu najdete na webových stránkách školy – zde. Závazná přihláška Vám bude zaslána po dětech. V případě dotazů ohledně projektu můžete psát na e-mail: erasmus@zsdolany.cz.

Vážení rodiče, od 10. října 2018 se bude každý den vjezd do areálu školy (na asfaltovou plochu) uzavírat (pomocí posuvné brány) a to v 16:30 hodin. Později již nebudete moci se svým autem, pokud zde parkujete, z asfaltové plochy vyjet. V případě, že přijíždíte do areálu nebo vyjíždíte z areálu v tento čas anebo později, využijte prosím přilehlé parkoviště. Vchod do areálu je zajištěn brankou u původní budovy ZŠ.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Petr Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, obracíme se opět na Vás s návrhem na vybírání příspěvku SRPŠ při ZŠ Dolany, z.s. na školní rok 2018/2019. Příspěvek je dobrovolný a bude vybírán prostřednictvím třídních učitelů do 19. 10. 2018 a to ve výši 200,-Kč (odsouhlaseno na společné schůzi rodičů v září 2018 nově za obě pololetí současně. Případně je i možnost, zaslat zvlášť peníze za každé pololetí – napište dolů do souhlasu). Lístečky pro vyplnění souhlasu Vám budou zaslány prostřednictvím Vašich dětí, platbu prosím proveďte u třídních učitelů. Pokud máte na škole více dětí, je na Vás, kolik příspěvků zaplatíte.

Na společném zasedání v měsíci září bylo rovněž zvoleno nové vedení: novým předsedou spolku je paní JUDr. Jana Kašpárková a novým ekonomem spolku paní Bc. Eva Šubová.

 

 

Vážení rodiče, od 3. 9. 2018 došlo ke změnám členů ve školské radě. Za odstoupivší Mgr. Hanu Staňkovou byla obcí jmenována paní Pavla Hnilicová a za paní učitelku Mgr. E. Doleželovou, která odešla z naší školy, byla zvolena pedagogy paní učitelka Mgr. L. Olšinová. Veškeré podrobnosti k činnosti školské rady najdete zde www.zsdolany.cz/skolska-rada-2017-2020/.

I v tomto školním roce se mohou nadaní žáci naší školy účastnit celé řady soutěží, tou první bude školní kolo logické olympiády. Ve škole se jej budou účastnit vybraní žáci III. – IX. tříd (výběr zjišťují tř. učitelé a vyučující matematiky), kteří budou řešit školní kolo ve škole na počítačích. Instrukce k registraci jim budou předány během příštího týdne. Možnost zapojit se mají i ostatní žáci a to libovolně z domova, kde mohou řešit i úvodní kolo (je stanovena rovněž kategorie pro žáky I. – II.tříd). Registraci je však nutné provést nejpozději do 30. září. Veškeré informace o soutěži a registraci najdete zde – www.logickaolympiada.cz. Registraci pak vyplníte na tomto odkazu –www.logickaolympiada.cz/vstup_pro_zaky/.