Informace pro rodiče

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji čtvrtek 20. 6. 2019 z hygienických důvodů volným dnem pro žáky základní školy. V tento den bude probíhat v Dolanech odstávka studené vody a nelze tak zajistit potřebné hygienické podmínky pro výchovu a vzdělávání. Provoz Školní jídelny bude přerušen. Pro přihlášené žáky 1. – 3. ročníku bude zajištěn pedagogický dohled ve školní družině a to od 7:00 do 11: 30 hodin.

Mgr. P. Pirliomov

Vážení rodiče, v příloze Vám přinášíme vyhodnocení dotazníkového šetření, které se týkalo hodnocení kvality naší školy. Celkem se zapojilo mírně přes polovinu všech rodičů školy. Velmi vám děkujeme za čas, který jste vyplnění věnovali, a vážíme si vašeho názoru. 

Výsledky dotazníkového šetření

Vážení rodiče, tímto bychom Vás chtěli upozornit, že ve čtvrtek 6. června proběhnou prodloužené konzultace o prospěchu a chování a to od 14:00 do 17:00 hodin. Využijte tak možnosti informovat se o prospěchu svých dětí před uzavřením klasifikace, které proběhne 18. června 2019. Vzhledem k probíhajícím školním výletům nebudou přítomni pan učitel Mgr. V. Langer a Mgr. P. Provaz ( budou přítomni 13.6. od 14.00 do 17.00 hod.)

Na Vaši návštěvu se těší pedagogové školy.

Vážení rodiče budoucích žáků prvních tříd, v příštím školním roce budou otevřeny dvě první třídy. Třídní učitelkou I. A třídy bude paní Mgr. D. Krylová (celkem 18 dětí, 12 chlapců a 8 dívek), třídní učitelkou I. B třídy bude paní Mgr. J. Hausnerová (celkem 18 dětí, 8 dívek a 12 chlapců). Své dítě najdete uvedené pod registračním číslem, které jste obdrželi při zápisu. Jmenné seznamy jsou k nahlédnutí v MŠ Dolany a MŠ Véska nebo v ředitelně školy. Veškeré další podrobnosti ohledně organizace výuky v první třídě se dozvíte na společné schůzce 6. června 2019 od 16:00 hodin ve Školní jídelně. Účast všech rodičů nutná, v případě že se nemůžete dostavit, obracejte se na ředitele školy.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

rozdělení žáků do I. tříd

Vážení rodiče, dne 17. dubna ve středu bude od 7:30 do 15:00 hodin probíhat plánovaná odstávka elektrického proudu společnosti ČEZ a.s., která postihne i celou naší školu (ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD). Z tohoto důvodu nebude Školní jídelna schopna pro žáky základní školy připravit oběd. Výuka bude upravena následovně:
Žáci budou mít projektový den na téma Den bez elektřiny a výuka bude ukončena na I. stupni v 11:10 hodin a na II. stupni v 11:45 hodin. Školní družina bude v provozu ráno a následně po skončení projektového dne pouze pro přihlášené žáky do 12:30 hodin. Všichni žáci základní školy budou mít hromadně odhlášený oběd. Ve čtvrtek pak začínají velikonoční prázdniny, všichni žáci mají oběd odhlášený.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás tímto pozvat na třídní schůzky, které se tentokrát výjimečně uskuteční v úterý 16. dubna 2019 od 16:30 hodin. Od 16:00 hodin se rovněž uskuteční setkání členů Rady SRPŠ a to v učebně Zeměpisu. Na Vaši návštěvu se těší pedagogové školy.